Szkolny konkurs poezji śpiewanej i piosenki patriotycznej

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego staramy się w bieżącym roku szkolnym systematycznie i uroczyście upamiętniać oraz przybliżać uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego oraz najwybitniejsze postaci, które przyczyniły się do odzyskania 11 listopada 1918 roku niepodległości. Uczyć historii oraz kształcić postawy obywatelskie i rozwijać patriotyzm można na wiele sposobów. Jednym z nich niewątpliwie jest poznawanie wydarzeń z przeszłości upamiętnionych w utworach muzycznych o tematyce patriotycznej oraz oddawanie śpiewem czci bohaterom, którzy z poświęceniem i narażeniem życia walczyli o naszą wolność.

W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów”, w którym nasza placówka bierze udział, dnia 16 maja 2018 roku  na auli szkolnej został przeprowadzony Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki  Patriotycznej pod hasłem „Polska – to my”. Organizacją tego przedsięwzięcia zajął się  Samorząd Uczniowski pod opieką pani Joanny Gaweł i pani Grażyny Kopaczewskiej we współpracy z księdzem Sebastianem Sumem oraz panią Ewą Zalewską – nauczycielem historii. Konkurs miał na  celu popularyzować znajomość poezji śpiewanej i pieśni patriotycznych  wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijać zamiłowanie do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej. Ideą przedsięwzięcia było również uświadomienie uczniom znaczenia pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej oraz kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty. Ważnym aspektem konkursu było także odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu solistów zwłaszcza z klas najmłodszych. Zostali  oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy O – III, klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz klasy VII szkoły podstawowej i klasy II – III oddziałów gimnazjalnych.

Uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali się do konkursowego występu. Przy wsparciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, muzyki,  języka polskiego i historii dobierali repertuar, przygotowywali podkład muzyczny, dopracowywali występ pod względem muzycznym i intonacyjnym. Dodatkowo wyszukiwali informacje na temat autorów i okoliczności powstania utworu oraz wydarzeń historycznych w nim upamiętnionych, aby lepiej zrozumieć treść pieśni i właściwie oddać jej przesłanie. Przy  okazji młodzi artyści kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, rozwijali znajomość historii oraz uczyli się szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków.

Gala finałowa Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki  Patriotycznej pod hasłem „Polska – to my” dostarczyła widzom zebranym na auli szkolnej wielu wrażeń i emocji. Podczas konkursowych występów  można było wysłuchać m. in.: “Rotę”, “Dziś idę walczyć mamo”, “Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, “Dumkę  wygnańca”, “Tak jak ptaki”, “O mój rozmarynie”, „Płynie Wisła płynie”. Okazało się, że piosenka patriotyczna nie tylko wzrusza i skłania do zadumy, ale może też wywołać uśmiech na twarzy odbiorców. Każdy uczestnik konkursu stanął na wysokości zadania, wspaniale przygotował i zaprezentował swój utwór. Wszystkie występy publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Prezentacjom konkursowym z uwagą przysłuchiwało się  jury, w którym zasiedli: ksiądz Sebastian Sum, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz – pani Celina Zubrycka, pani Dorota Muczyńska  reprezentująca  Radę Rodziców  oraz Elżbieta Krysiewicz uczennica klasy III oddziału gimnazjalnego. Komisja konkursowa przy ocenie występujących kierowała się następującymi kryteriami: interpretacja  utworu, muzykalność i warunki głosowe, ekspresja, wrażenie artystyczne, oryginalność występu.

Po wysłuchaniu wszystkich pieśni, jurorzy ocenili  i wyłonili  zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Komisja konkursowa miała trudne zadanie, ponieważ występy były świetnie przygotowane. Młodzi artyści wykazali się muzykalnością i znakomitą umiejętnością interpretacji tekstów.

 Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki  Patriotycznej udowodnił, że takie pojęcia jak: TRADYCJA, HISTORIA, PATRIOTYZM, NARÓD czy OJCZYZNA, są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści swoimi brawurowymi, pełnymi emocji występami pokazali, że ich udział  w konkursie był nie tyle rywalizacją o zwycięstwo, ale przede wszystkim chęcią i potrzebą oddania czci wielu pokoleniom Polaków, którzy swoim bohaterstwem i zaangażowaniem w walkę o niepodległość ojczyzny przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć w suwerennym, swobodnie rozwijającym się państwie.

A oto wyniki Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki  Patriotycznej pod hasłem „Polska – to my” :

W kategorii klas O – III:

I miejsce –  Rozalia Gaweł z klasy 3f , która zaśpiewała “Blues bujany”;
II miejsce – Franciszek Krysiewicz reprezentant klasy Oa  za utwór “Dziś idę walczyć mamo”;
III miejsce – Marlena Łuka klasa 1d za wykonanie piosenki  “Płynie Wisła płynie”. 

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce –  Marta Olik reprezentująca klasę 6b, która zaśpiewała pieśń: “Tak jak ptaki”;
II miejsce –  Aleksandra Dobrogowska z klasy 4a za interpretację utworu “Tu wszędzie jest moja ojczyzna”;
III miejsce – Zuzanna Puciłowska przedstawicielka klasy  4e za wykonanie pieśni “O mój rozmarynie” oraz Piotr Wrona z klasy 5a, który zaśpiewał  utwór pt. “Rota”. 

W kategorii klas VII szkoły podstawowej oraz klas II – III oddziałów gimnazjalnych:

I miejsce –  Karolina Januszewska klasa  3c, która zaśpiewała “Dumkę wygnańca”;
II miejsce –  Amelia Ramotowska klasa 7c za interpretację utworu: “Tak jak ptaki”.

Laureaci Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki  Patriotycznej zostali uhonorowani i  nagrodzeni przez panią dyrektor Ewę Zawistowską dyplomami oraz  upominkami. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Joanna Gaweł i Ewa Zalewska