Walne Zebranie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy informuje że w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (budynek Gimnazjum) przy ul. Powstania Styczniowego 26A odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Porządek obrad w załączniku poniżej:

zawiadomienie WZ 2018 skan