KomunikatyZ Urzędu

Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Taty

śp. Andrzeja Łukaszewicza
– sołtysa wsi Sienkiewicze

 Pani Halinie Ciereszko

wraz z całą Rodziną

 składają:

Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy

Beata Marlena Jeżerys Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy