KomunikatyMiasto i Gmina

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz).

Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do dn. 28 września – w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października – w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra, te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. 

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy.

Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.