KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Nie ma planów budowy spalarni zwierząt w Choroszczy!

W związku z licznymi pytaniami i obawami mieszkańców gminy Chroszcz w sprawie rzekomej budowy spalarni zwierząt w Gminie Choroszcz, Burmistrz Choroszczy informuje, że NIGDY NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ NIE BYŁO I NIE MA PLANÓW BUDOWY SPALARNI ZWIERZĄT. Rozpowszechnianie takich informacji to działanie na szkodę Gminy Choroszcz.

Wszelkiego tego typu informacje o rzekomej budowie spalarni zwierząt w gm. Choroszcz nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Budowa spalarni zwierząt nigdy nie była przedmiotem obrad ani Rady Miejskiej w Choroszczy, zwłaszcza w VII kadencji w latach 2014-2018, nie są także tut. Urzędowi znane jakiekolwiek plany zgłoszenia takiej inwestycji do realizacji na terenie gminy Choroszcz przez kogokolwiek.

Prawdą jest, że Rada Miejska w Choroszczy w dn. 21.06.2018 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/362/2018 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz, ale tylko i wyłącznie ze względu na dostosowanie prawa miejscowego do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co podyktowane było zaleceniami pokontrolnymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrolującego tut. Urząd w lutym 2018 roku.

W świetle powyższego, osoby i podmioty rozpowszechniające owe nieprawdziwe informacje działają na wyraźną szkodę obywateli wprowadzając ich w błąd i grając na ich emocjach, budząc nieuzasadniony strach i obawy. Sugestie o powstaniu spalarni zwierząt na terenie gm. Choroszcz nie mają absolutnie żadnego uzasadnienia, ani także żadnych rzeczywistych podstaw faktycznych. A każdy, kto dystrybuuje takie informacje, wyraźnie traktuje mieszkańców i obywateli instrumentalnie jako narzędzia w występnej niegodziwej grze.

UM