EdukacjaMiasto i Gmina

Projekt „Krokus” 2018

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy już po raz piąty biorą udział w międzynarodowym Projekcie „Krokus” współpracując w tym zakresie z Żydowskim Muzeum „Galicja” w  Krakowie oraz Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o  Holocauście. Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Obecnie prace nad programem „Krokus” trwają w dziewięciu krajach Europy. Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Irlandia, Malta, Polska i Wielka Brytania.

 Przesłaniem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją. Udział w programie ma także skłonić do refleksji na temat przyczyn i skutków zbrodni Holokaustu oraz przestępstw określanych mianem zbrodni przeciwko ludzkości.

W realizację w naszej szkole  Projektu „Krokus” pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” aktywnie zaangażowali się uczniowie klasy V a i V b. Dzieci na lekcjach historii zostały poinformowane o idei i celach programu oraz poznały okoliczności zagłady dzieci żydowskich podczas II wojny światowej.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przesłało nam cebulki żółtych krokusów. W dniach 16 i 18 października  2018 roku uczniowie klas  biorących udział w projekcie posadzili na skwerku przed szkołą cebulki krokusów. Krokusy sadzone są jesienią, aby  wraz z końcem zimy rozwinęły się jako jedne z pierwszych kwiatów przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny.

Krokusy mają jednak przede wszystkim upamiętnić półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej, które na ogół nie mają swoich mogił. Kolor kwiatów nawiązuje także  do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Symbole te umieszczone  na ubraniu miały ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.    

Z niecierpliwością będziemy obserwować rozwój roślin oraz czekać aż pojawią się kwiatki, symbol nadziei i odradzającego się życia. Kwitnące wiosną krokusy przypomną nam o naszych rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej. Rośliny uświadomią nam również, iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą korzystać z portalu  Wirtualny Klub Krokus. Jest to bezpieczna przestrzeń internetowa, administrowana przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście, która może być wykorzystana przez szkoły uczestniczące w projekcie jako miejsce wymiany doświadczeń, dzielenia się informacjami i zdjęciami, a także tworzenia sieci nowych kontaktów i znajomości. Dla nauczycieli i uczniów zaprojektowane zostały dwa oddzielne fora. Aby się zarejestrować, należy przejść do witryny internetowej: www.hetireland.org/crocus.

Wiosną dzieci uczestniczące w projekcie wezmą jeszcze udział w zajęciach na temat Holocaustu oraz w warsztatach antydyskryminacyjnych, kształtujących postawę szacunku i tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii.

Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły doskonałą lekcją historii, a także nauką szacunku do drugiego człowieka i rozwijaniem wrażliwości na ludzką krzywdę.