Moi przodkowie walczyli za Ojczyznę

“Moi przodkowie walczyli za Ojczyznę” to temat lekcji historii, która miała miejsce 9 listopada 2018 r. w klasie 4 e Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Lekcja ta była szczególna z dwóch powodów, odbyła się w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i była prowadzona przez ucznia klasy 4 e Michała Romanowicza. Michał zainspirowany sylwetkami Powstańców Warszawskich zbadał dzieje swojej rodziny, okazało się, że jego przodkowie w czasie II wojny światowej należeli do Armii Krajowej. Chłopiec przyniósł na lekcję medale, odznaczenia wojskowe, zaświadczenia potwierdzające udział członków rodziny w wojskowych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Poznaliśmy historię trójki rodzeństwa, które zajmowało się prowadzeniem akcji dywersyjnych na Podlasiu, walką z okupantem niemieckim i kolaborantami. Uczniowie mogli obejrzeć najważniejsze odznaczenia państwowe w tym Krzyż Walecznych i Order Virtuti Militari. Była to bardzo pouczająca lekcja historii, opowiedziana w sposób bardzo osobisty, która pokazała nam, na czym polegał patriotyzm czasów wojny. Zrozumieliśmy, jak wielką cenę przyszło zapłacić naszym przodkom za to, byśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce. W trakcie lekcji uczniowie przekonali się, że warto poznawać dzieje swoich przodków i w ten sposób uczyć się historii ojczystej oraz rozbudzać w sobie postawę patriotyczną.

Beata Jabłońska