Gmina Choroszcz ma władze

22 listopada 2018 roku przejdzie do historii samorządności Gminy Choroszcz. Tego dnia zwołane zostało I posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji na lata 2018-2023. Po ukonstytuowaniu się, nowa rada miejska w Choroszczy podjęła pierwsze uchwały. Ślubowanie złożył także, wybrany na kolejną kadencję, Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz Robert Wardziński.

W pierwszej części spotkania, któremu przewodniczył radny senior – Jan Czerniecki, po odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz wysłuchaniu hejnału Miasta Choroszcz, nowo wybrani radni VIII kadencji, złożyli ślubowanie, a następnie z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej p. Ireny Kosakowskiej Kalaty odebrali zaświadczenia o powołaniu na radnych.

Przypomnijmy, w skład Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji, wybranej na lata 2018-2023, wchodzą (wymieniani według kolejności okręgów wyborczych): Jacek Dąbrowski, Piotr Waczyński, Adam Kamieński, Grzegorz Wacław Gereluk, Jan Czarniecki, Grzegorz Popko, Ireneusz Jabłoński, Jacek Karol Jaroszewicz, Barbara Walesiuk, Beata Marlena Jeżerys, Sylwia Barbara Wiśniewska, Wioletta Kowieska, Anna Barbara Aponowicz, Andrzej Kościuczyk oraz Marian Kosakowski. Radę Miejską w Choroszczy tworzą w większości znani już samorządowcy; debiutantami są: Anna Barbara Aponowicz, Sylwia Barbara Wiśniewska oraz Adam Kamieński.

Tuż po zaprzysiężeniu radnych, ślubowanie złożył również nowo wybrany na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz Robert Wardziński. W wyborach samorządowych uzyskał on 60% poparcie mieszkańców, dzięki czemu został desygnowany na włodarza gminy Choroszcz już w pierwszej turze. Burmistrz Wardziński tuż po ślubowaniu zwrócił się do mieszkańców słowami, dziękując im za dokonany wybór, za zaufanie, jakim go obdarzyli, za docenienie czterech ostatnich lat wytrwałej i rzetelnej pracy i udzielenie mandatu do kontynuowania zapoczątkowanych zmian na przyszłość. Bardzo to szanuję, ale równocześnie postrzegam jako zobowiązanie – mówił Burmistrz Wardziński. Wiem bowiem na co Gmina Choroszcz czeka, do czego aspiruje i na co zasługuje. Uczynię wszystko co w mojej mocy, żeby droga rozwoju, którą Gmina Choroszcz odważnie kroczy, wiodła nas ku szerokim horyzontom, postępowała w nie mniejszym tempie i w takim kierunku jak dotąd: aby Nasza Gmina była przestrzenią nowoczesną, rozwijającą się, zdrową i bezpieczną, a przy tym szanującą tradycję i dziedzictwo przodków. Słowem – aby była szczęśliwym miejscem do życia – kończył swoje wystąpienie Burmistrz Wardziński.

Następne choroscy radni wybrali spośród siebie Przewodniczącą, którą – jednogłośnie, na kolejną kadencję – została p. Beata Marlena Jeżerys. Wiceprzewodniczącym, podobnie jak w ubiegłej kadencji, został p. Andrzej Kościuczyk.

Rada Miejska w Choroszczy VIII kadencji, po ukonstytuowaniu się, podjęła swoje pierwsze uchwały. Radni wyłonili spośród siebie Komisję Rewizyjną, której przewodniczyć będzie Piotr Waczyński, zaś wiceprzewodniczącym został Grzegorz Wacław Gereluk. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniają: Barbara Walesiuk oraz Jacek Dąbrowski.

Rada Miejska w Choroszczy wyłoniła spośród siebie także Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Jest to nowe ciało, obok Komisji Rewizyjnej, powołane obligatoryjnie na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Komisja będzie zajmować się rozpatrywaniem skarg na działania Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także rozpatrywaniem wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została Anna Barbara Aponowicz, wiceprzewodniczącym Adam Kamieński, zaś radni: Marian Kosakowski, Jan Czarniecki oraz Grzegorz Popko uzupełniają jej skład.

Choroscy radni zdecydowali też, że inaczej niż w poprzedniej kadencji, obecnie będą obradować w ramach jednej, połączonej Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych. Jej przewodniczącym został Jacek Dąbrowski, wiceprzewodniczącym zaś – Jan Czarniecki; skład komisji współtworzą: Anna Barbara Aponowicz, Piotr Waczyński, Adam Kamieński, Grzegorz Wacław Gereluk, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Jacek Karol Jaroszewicz, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska, Wioletta Kowieska oraz Marian Kosakowski.

Następnie Radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym Rady Miejskiej w Choroszczy, a także przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy. Zdecydowali ponadto o wzniesieniu pomnika upamiętniającego Bohaterów II Wojny Światowej na planowanym do modernizacji Placu Z. Borodowicza. W zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzili przeznaczenie terenów na funkcję produkcyjno-usługową w obrębie miejscowości Porosły. Radni przyjęli też Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019, jak również Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Więcej zdjęć na portalu FB “Choroszcz Nasza Rezydencja

fot. Anna Kulikowska