Masz czworonożnego pupila? Zapoznaj się z nowym Kodeksem Wykroczeń

Urząd Miejski w Choroszczy informuje o nowelizacji Kodeksu wykroczeń, który na właścicieli psów nakłada nowe obowiązki oraz wprowadza surowsze kary za ich niedopełnienie.

Uczulamy wszystkich opiekunów czworonogów, iż od 15 listopada 2018 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy związane z Kodeksem wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.), wśród których szczególną uwagę zwraca fakt pozostawiania psa bez opieki. W praktyce odnosi się to m.in. do czynności wyprowadzania psa bez smyczy i kagańca albo do sytuacji, gdy zwierzę wydostanie się poza teren posesji.

Zgodnie ze zmianami, właściciel psa stwarzającego niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze grzywny nawet do 5 tys. zł, karze ograniczenia wolności, albo karze nagany.

Przypominamy, iż karane jest także szczucie psem człowieka, podobnie drażnienie lub płoszenie zwierzęcia, która to czynność doprowadzić może do tego, że zwierzę staje niebezpieczne – wówczas osoba dopuszczająca się tych czynności podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Prosimy więc wszystkich opiekunów i właścicieli czworonogów o stosowanie się do przepisów prawa, jak i zabezpieczenie swoich posesji w taki sposób, aby psy nie opuszczały dobrowolnie terenu nieruchomości, a podczas spacerów były właściwie zabezpieczone, by nie stwarzać zagrożenia dla innych oraz nie sprowadzać groźby sankcji na siebie.

UM