Szkoła Podstawowa w Choroszczy – Szkołą Młodych Patriotów

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Natomiast pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej ogłosiła obecny rok szkolny „Rokiem dla Niepodległej”, aby w ten sposób zwrócić uwagę uczniów i nauczycieli na ważne dla naszego społeczeństwa idee i wartości. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy już od wielu miesięcy czyniła przygotowania do uczczenia tak ważnej rocznicy.

Od 15 marca do 15 listopada byliśmy uczestnikami Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”. W tym czasie wykonaliśmy szereg regulaminowych zadań, dzięki którym otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, iż młodzież i kadra naszej szkoły szanuje polską tradycję, kulturę i historię, zna jej dzieje, potrafi wskazać historycznych bohaterów i ich dokonania oraz zna wartość „małej Ojczyzny”.

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” wykonaliśmy dziewięć zadań. Wybrani uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” W trakcie zajęć młodzież zastanawiała się, czym jest ojczyzna i patriotyzm. Obejrzała prezentację multimedialną, która przybliżyła jej definicję patriotyzmu i  jego rodzaje oraz zaprezentowała krótki zarys historyczny postaw patriotycznych Polaków, gdyż w zależności od czasów i sytuacji politycznej pojęcie patriotyzmu bardzo się zmieniało. Uczniowie zastanawiali się czy prościej było być patriotą w przeszłości, czy obecnie. Szukali odpowiedzi na pytanie: jak możemy okazywać patriotyzm na co dzień? Stwierdzili, że patriotą możemy być tak naprawdę każdego dnia. Powinniśmy: obchodzić święta narodowe, wywiązywać się z obowiązków obywatelskich, pracować dla dobra ojczyzny, być dobrymi uczniami, reagować na zło i krzywdę innych ludzi, dobrze wypowiadać się na temat naszego kraju, kupować towary wyprodukowane przez polskie firmy, aby wspierać rozwój gospodarczy naszego kraju.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie w ramach konkursu plastycznego wykonali plakaty, które upamiętniły 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstały różnorodne prace, ale wszystkie podkreślały jedną, bardzo ważną rzecz: radość z niepodległości, którą sami musieliśmy sobie wywalczyć, nie była nam dana.

Gimnazjaliści przeprowadzili sondaż na temat postaw i roli patriotyzmu. Młodzież rozmawiała z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi, a także mieszkańcami naszego miasteczka oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Choroszczy.

Gimnazjaliści zebrali wszystkie odpowiedzi, opracowali je graficznie za pomocą wykresów w formie prezentacji multimedialnej.

Uczniowie uzdolnieni wokalnie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej pod hasłem „POLSKA TO MY” pięknie wyśpiewując miłość do ojczyzny. Natomiast osoby obdarzone talentem do deklamowania wierszy sprawdziły się w konkursie recytatorski pod hasłem „POEZJA UCZY NAS PATRIOTYZMU”, wspaniale prezentując utwory wielkich polskich poetów.

Wszystkie oddziały ze swoimi wychowawcami przygotowując się do obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja zaangażowały się w prace nad ustaleniem i spisaniem Klasowych Kodeksów Postaw Patriotycznych. Na podstawie zapisów w nich zawartych kapituła złożona z przedstawicieli uczniów i nauczycieli sformułowała Kodeks Postaw Patriotycznych Społeczności Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, który po konsultacji z panią dyrektor Ewą Zawistowską został zaprezentowany wszystkim uczniom i pracownikom naszej placówki.

W październiku odbył się ogólnoszkolny konkurs historyczny pod nazwą „Historia Polski a patriotyzm”, który polegał na rozwiązaniu quizu kahoot składającego się z dwudziestu poleceń. Zadania konkursowe sprawdzały znajomość najważniejszych wydarzeń z historii Polski, od początków państwa polskiego po czasy współczesne, wiedzę na temat symboli i świąt narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz postaci, które odegrały w historii naszego państwa kluczową rolę. Konkurs pozwolił wyłonić uczniów posiadających największą wiedzę w zakresie wydarzeń historycznych oraz tych związanych ze współczesnym społeczeństwem polskim.

Chętni gimnazjaliści przygotowali prace pisemne o „małych Ojczyznach” w literaturze i we własnym życiu. W swoich esejach wykazali, że motyw „małej Ojczyzny” często pojawia się w utworach literackich. Ma on różne znaczenie, jednak zawsze kształtuje indywidualnie każdą osobę. Uczy historii, szacunku, zachowania tradycji, umiłowania natury. Odciska ślad na duszy człowieka na zawsze.

Nauczyciele podjęli trud dodatkowych szkoleń i kierowali całym przedsięwzięciem oraz zachęcali uczniów do brania udziału w ogólnoszkolnym projekcie.

Wszystkie zadania zrealizowane w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” zostały udokumentowane w postaci protokołów, sprawozdań, zdjęć czy nagrań i przesłane do oceny jury konkursowemu. Jakość zadań była bardzo wysoka, albowiem każde z nich zostało ocenione przez komisję konkursową na 100%, a całość potwierdzona uzyskaniem certyfikatu „Szkoły Młodych Patriotów”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten trudny, ale jakże cenny dla nas projekt. Zwłaszcza nauczycielom, którzy wykazali szczególne zainteresowanie i pomoc w wykonywaniu zadań oraz tym uczniom, którzy chcieli podzielić się swoimi talentami, zdolnościami, wiedzą i czasem. Wspólnie udowodniliśmy, że jesteśmy nowoczesną szkołą odpowiadającą na aktualne pytania i zagadnienia, jesteśmy świadomi swojej historii, tożsamości, tradycji i kultury. Wiemy, jak być patriotami w XXI wieku, jak dbać o swoją ojczyznę i pamiętać o tych, którzy za nią oddali życie.

We współczesnym świecie, który przeżywa kryzys wartości, społeczność Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy rozumie i wie, co jest cenne i godne upamiętnienia, by można było tworzyć bezpieczną i wartościową przyszłość, ponieważ, jak powiedział Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Ewa Zalewska