KulturaMiasto i GminaWydarzenia

Podsumowanie działalności świetlic w Barszczewie, Łyskach i Złotorii

W minioną sobotę 8 grudnia na auli Miejsko-gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy miała miejsce uroczysta gala podsumowująca projekt “Terenowe Centrum Kultury”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – “Kultura Dostępna”.
Punktualnie w południe uczestnicy zajęć w świetlicach w Barszczewie, Łyskach i Złotorii zgromadzili się na auli Centrum Kultury, by wspólnie powspominać i podsumować swoją półroczną pracę. Uroczystą galę rozpoczęła koordynatorka projektu – Wioletta Kuć, która powitała zaproszonych gości i przybliżyła ideę powstania pomysłu pracy świetlic. Następnie głos zabrał dyrektor Centrum Kultury, który przedstawił poszczególne etapy realizacji projektu. W dalszej części gali głos zabrały instruktorki prowadzące zajęcia w świetlicach w Barszczewie, Łyskach i Złotorii – Sylwia Niemyjska i Urszula Grabowska. W krótkiej formie prezentacji i pokazu zdjęć pochwaliły się one efektami pracy uczestników zajęć. Były to momenty, w których radość i uśmiech towarzyszyły osobom zebranym na sali, co dało się zaobserwować po ich reakcjach. Instruktorki następnie podziękowały im za wspólnie spędzony czas. Po części podsumowującej każdy z uczestników zajęć otrzymał pamiątkowy dyplom z rąk dyrektora Centrum.
Atrakcją gali z pewnością był występ Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego”Capella Antiqua Bialostociensis” z Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku. Młodzi artyści zaprezentowali spektakl taneczny pt. “W ogrodach Pani Branickiej”. 

Zwieńczeniem gali była wystawa prac uczestników zajęć, które powstały w czasie półrocznej działalności świetlic. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem nie tylko ich twórców, ale także przybyłych na galę gości. Półroczna działalność świetlic w Barszczewie, Łyskach i Złotorii to był piękny i aktywny czas. Jesteśmy wdzięczni, że taki projekt miał miejsce w naszej gminie.