Fundusz Sprawiedliwości dla OSP z gminy Choroszcz

Nożyce hydrauliczne do rozcinania stali oraz pedałów samochodowych, cylindry rozpierające, rozpieracze ramieniowe z akcesoriami, pilarka do drewna, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, latarki przenośne i nahełomowe – to sprzęt, jaki jednostki OSP z gminy Choroszcz otrzymały w ramach Funduszu Sprawiedliwości. W eleganckich galowych strojach oraz w przedświątecznym nastroju strażacy-ochotnicy z terenu gminy Choroszcz stawili się 14 grudnia br. w Remizie OSP w Choroszczy, aby odebrać nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, ale spotkanie swoją obecnością zaszczycili również: I Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. mgr inż. Kazimierz Kulesza, bryg. Krzysztof Konicki Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, dh Krzysztof Kraśnicki Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Choroszczy, dh Tadeusz Lewkowicz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Choroszczy, a także prezesi zarządów oraz komendanci jednostek OSP z gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz na wyposażenie swoich formacji z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości otrzymała blisko 160 tys. zł, w tym koszt własny gminy Choroszcz wynosił 1%. To największa kwota dofinansowania w powiecie. Tak znaczące wsparcie pozwala na naprawdę poważne zakupy i doposażenie naszych strażaków-ochotników w nowy sprzęt – nie krył zadowolenia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Otrzymanie tak wysokiej pomocy było możliwe dzięki programowi uruchomionemu przez Ministra Sprawiedliwości, ale także dobrze zorganizowanej pracy Gminy Choroszcz – ten aspekt podkreślali przedstawiciele Komendy Miejskiej, jak i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dzięki naszym sukcesywnym działaniom, rzeczowej i konstruktywnej współpracy między instytucjami, jednostki OSP w gminie Choroszcz z roku na rok mogą poszczycić się bezpiecznymi narzędziami, spełniającymi wszelkie normy i atesty – kontynuował Burmistrz Wardziński. Dzięki temu strażacy czują się bezpiecznie w miejscu zdarzenia, mają bowiem narzędzia pozwalające im w profesjonalny sposób zareagować w nagłych sytuacjach zagrożenia, na równi ze strażakami zawodowymi.

Na terenie Gminy Choroszcz działa 10 jednostek OSP: w Izbiszczach, Kruszewie, Barszczewie, Rogowie, Rogówku, Żółtkach, Pańkach, Klepaczach, Złotorii oraz mieście Choroszcz – różnią się one i wielkością i częstotliwością wyjazdów do nagłych zdarzeń. Dodatkowo trzy ostatnie spośród wymienionych są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, głównie Ochotnicze Straże Pożarne w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Stąd też właściwe wyposażanie jednostek OSP w niezbędny, nowoczesny i niezawodny sprzęt jest kluczowym działaniem stwarzającym tym formacjom właściwe podstawy do działania. Właśnie te argumenty, a także ściśle określona przez Ministra Sprawiedliwości lista produktów zadecydowały o tym, że do strażaków trafił zróżnicowany, ale odpowiadający ich potrzebom sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

***

Przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz odbywa się w związku z realizacją Umowy nr DFS-II-7211-2206/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości to ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafił sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł. Program jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw. W ramach programu jednostki OSP są wyposażane w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

UM