KomunikatyMiasto i Gmina

Podlaska Marka Roku – zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Marszałek Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału i zgłaszania kandydatur w Plebiscycie Podlaska Marka Roku. Nabór trwa do 22 stycznia.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: Produkt, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo. Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów, przede wszystkim w kategorii SPOŁECZEŃSTWO. Ponadto kandydatury mogą zgłaszać Producenci, Konsumenci (Internauci) i Kapituła. Do Podlaskiej Marki Roku można wskazać maksymalnie 7 kandydatur, po jednej w każdej kategorii i dwie w kategorii Produkt. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 22.01.2019 r.

Jak aplikować? Zgłoszeń dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: http://podlaskamarka.pl/o-konkursie/.

Formularz można wysłać online lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, Referat Promocji
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok