Choroszczańskie obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia br. w godzinach wieczornych obchodziliśmy 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w choroszczańskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika. Mszą św. celebrował ks. Sebastian Sum, który wygłosił piękną homilię nawiązująca do styczniowej insurekcji. Modlitwę wiernych odczytał Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a dary ołtarza przyniosła młodzież w harcerskich mundurach. Uczestniczyły cztery poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (z Choroszczy, Barszczewa, Pańk i Złotorii), Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Następnie uczestnicy tych obchodów udali się na Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 r. zw. „Szubienicą”. Urząd Miejski zapewnił uczestnikom tych uroczystości przejazd bezpłatnym autokarem. Znicz zapłonął przy Pomniku Niepodległości usytuowanym na Rynku 11 Listopada w Choroszczy. Przy Mogile Powstańczej, kryjącej doczesne szczątki Ksawerego Markowskiego (dowódcy partii powstańczej), Kazimierza Grzybko i cieśli Łotowskiego oddano hołd bohaterom styczniowej insurekcji. Zapłonęły znicze, zapalone m.in. przez przedstawicieli władz samorządowych, delegację TPCh i potomków Ksawerego Markowskiego. W mroźnej, zimowej scenerii, przy sztucznym oświetleniu i płonącym ognisku, w miejscu Pamięci Narodowej z 1863 r. zw. „Szubienicą” zgromadziło się blisko 200 osób. Wartę przy odnowionym Pomniku zaciągnęli choroszczańscy harcerze. Uroczystość prowadził Adam Kamieński z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt powędrowała powstańcza flaga. Manifest Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku odczytał radny Piotr Waczyński, a wiersz Adama Asnyka pt. „Miejmy nadzieję” recytowała harcerka Klara Kardasz. Refleksją historyczną związaną z działaniami powstańczymi w Choroszczy i okolicach podzielił się Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Poległych prowadził druh harcmistrz Andrzej Bajkowski. Następnie głos zabrał ks. Sebastian Sum, który nawiązał do rocznicy insurekcji styczniowej, doceniając rolę bohaterów 1863 i 1864 roku. Został odśpiewany Anioł Pański w intencji poległych powstańców z Choroszczy i okolic, w trakcie którego usłyszeliśmy 156 uderzeń w Dzwon Wolności. Następnie przy biciu werbli zostały złożone wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Hołd przy Pomniku Powstania Styczniowego oddały poszczególne delegacje:

– władze samorządowe z Grzegorzem Gabrianem, Zastępca Burmistrza Choroszczy i Beatą Marleną Jeżerys, Przewodniczącą Rady Miejskiej
– przedstawiciele  posła Jarosława Zielińskiego
– przedstawicielka koła Prawa i Sprawiedliwości w Choroszczy
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
– Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
– Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Choroszczy
– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
– Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała
– przedstawiciele ONR Brygady Podlaskiej
– Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
– Seniorki z koła nr 15 w Choroszczy
– Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy
– Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
– potomkowie powstańca Ksawerego Markowskiego

fot. Karolina Gołębiewska


Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy tych uroczystości zostali zaproszeni do Powstańczego Ogniska. Przepyszny bigos przygotowały Panie z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła w Choroszczy – Beata Sokół i Krystyna Wysokińska. Gorącą herbatę przygotowała Pani Ewa Sokół z M-GCKiS w Choroszczy. Polową kuchnię obsługiwały Panie z choroszczańskiego koła Seniorów: Donata Adamska, Halina Dąbrowska, Irena Kosakowska-Kalata, Lucyna Romanowska i Irena Sakowicz. W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego:

  • za duchową, religijną część tych obchodów – Parafii Rzymskokatolickiej, ks. Proboszczowi Leszkowi Struk, a w szczególności ks. Sebastianowi Sumowi
  • za rewitalizację Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 r. – władzom samorządowym i Firmie Architekci Jacka Olizarowicza  
  • za promocję i logistyczne przygotowanie tych obchodów –  zespołowi pracowników Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Sportu pod wodzą dyrektora Przemysława Waczyńskiego 
  • za zabezpieczenie i czuwanie nad porządkiem uroczystości –  Policji
  • za Powstańcze Ognisko –  harcerzom i sympatykom naszego Stowarzyszenia
  • za Kuchnię Polową – Pani Dyrektor Bożenie Lenczewskiej, Paniom: Beacie Sokół i Krystynie Wysokińskiej z Przedszkola Samorządowego im. JP II oraz Paniom Seniorkom.

Józef Waczyński
prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy