II etap prac budowy OSP w Pańkach zakończony

Informujemy, że zakończył się II etap budowy budynku garażowo-gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach.

Zadanie było realizowane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Białostockim, a Gminą Choroszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Białostocki Gminie Choroszcz na dofinansowanie zadania pn. „II etap budowy budynku garażowo-gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach”.

Drugi etap budowy budynku OSP w Pańkach obejmował wykonanie prac murowych i żelbetowych budynku. Prace zostały wykonane w okresie wrzesień-listopad 2018 roku.

Całościowy koszt zadania wyniósł 117 tys. zł, dotacja Powiatu Białostockiego wyniosła 50 tys. zł, zaś Gmina Choroszcz sfinansowała zadanie w kwocie 67 tys. zł.

Cieszę się, że kolejna działająca na terenie gminy Choroszcz jednostka OSP – OSP Pańki będzie miała nową siedzibę – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Strażacy-ochotnicy starali się o to od lat – dodaje. Takie lokum jest Pańkom potrzebne – od 2018 roku mają kapitalnie wyremontowany samochód, ponadto w jednostce tej działa szereg mniejszych formacji – młodzież oraz drużyna kobieca. Nowa siedziba na pewno będzie z pożytkiem wykorzystywana – podsumowuje włodarz gminy Choroszcz.

W kolejnych latach budowa nowej remizy OSP w Pańkach będzie kontynuowana.