EdukacjaMiasto i Gmina

Dni Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Złotorii

Jednym z istotnych  elementów cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nasza szkoła w tym roku zakończyła realizację Ogólnopolskiego Projektu „Cyfrowobezpieczni”. Rodzice, nauczyciele i uczniowie zdobyli szeroką wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w Sieci. Ciekawe prelekcje, spotkania z trenerami, filmy edukacyjne, wspólna wymiana doświadczeń bardzo pozytywnie wpłynęły na kształtowanie właściwych postaw u dzieci związanych z zachowaniem w cyberprzestrzeni. „Naładowani” wiedzą, 5 lutego przystąpiliśmy do realizacji Dni Bezpiecznego Internetu. Nasze działania w szkole podzielone zostały na kilka etapów. Dzieci kl. I- III obejrzały kreskówki przedstawiające niebezpieczne sytuacje, które mogą się zdarzyć w Internecie. Nauczyły się jak  reagować
w razie zagrożenia. Rozwiązywały krzyżówki i quizy, utrwalając tym samym zdobytą wiedzę. Uczniowie klas starszych na lekcjach informatyki dyskutowali, które zachowania w Internecie są właściwe, a które nie. Stworzyli Regulamin Internauty, który zobowiązali się przestrzegać. Na koniec obejrzeli film i wskazali niewłaściwe zachowania. Polemizując, argumentowali swoje zdanie i trafnie oceniali sytuację. Wskazywali bezpieczne zachowanie, aby uniknąć hejtu, mowy nienawiści czy szantażu.

Pomimo, iż DBI dobiegły końca, to tematyka cyfrowego bezpieczeństwa jest ciągle aktualna. Warto poświęcić czas temu zagadnieniu np.  na godzinach wychowawczych.

Szkoła Podstawowa w Złotorii