GDDKiA zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące drogi S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zaprasza na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Nr 1 tutejszego Oddziału przy ulicy Zwycięstwa 2.

Na posiedzeniu zostanie rozpatrzone:

Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin, aktualizacji Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km

Część 2: Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki

Wariant 5: Sokółka — Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz

Informujemy, że rozwiązania projektowe są dostępne na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Białymstoku, w zakładce „Konsultacje społeczne”.