HistoriaKomunikatyKulturaMiasto i GminaSportWydarzenia

Wielki Test Wiedzy o Choroszczy już w sobotę

WIELKI TEST WIEDZY O CHOROSZCZY
To wyjątkowe spotkanie, na które zapraszamy wszystkich: indywidualnych miłośników historii i współczesności Choroszczy: uczniów, seniorów, a także grupy przyjaciół oraz całe rodziny.

Wielki Test Wiedzy o Choroszczy pozwoli zastanowić się nad historią grodu nad Horodnianką, a także zweryfikować swoją wiedzę o współczesnych czasach naszej małej ojczyzny.

Celem wydarzenia jest  propagowanie historii Choroszczy wśród mieszkańców, a także upamiętnienie 100-lecie wyzwolenia Choroszczy i uzyskania niepodległości, którą datuje się 19 lutego 1919 roku.

Wielki Test Wiedzy o Choroszczy składa się z 100 pytań dotyczących wyzwolenia Choroszczy, a także jej współczesności. Pytania mają charakter zamknięty, do każdego pytania zostaną podane trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Udział w teście jest bezpłatny.

Rejestracja osób uczestniczących startuje o godz.10.30 w dniu 16.02.2019 (sobota), test rozpocznie się o godz. 11.00. Rejestracja oraz test odbywają się na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, przy ulicy Sienkiewicza 29.

O zakwalifikowaniu do testu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość osób uczestniczących wynosi 200. Nad przebiegiem testu będzie czuwać Komisja Testu powołana przez organizatorów.

Wszystkie szczegóły i warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Testu, Karta Zgłoszenia i Oświadczenie do pobrania  dostępne poniżej oraz w biurze M-GCKiS.

Regulamin

Zgłoszenie

Oświadczenie

Wielki Test Wiedzy o Choroszczy został opracowany przez Józefa Waczyńskiego – Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy przy wsparciu Komitetu Organizacyjnego Obchodów, Gminy Choroszcz oraz M-GCKiS w Choroszczy.

Finaliści otrzymają upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta Choroszcz, Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.

Serdecznie zapraszamy!

Obchody  100. ROCZNICY WYZWOLENIA CHOROSZCZY zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy.

WSZYSTKIE WYDARZENIA W RAMACH OBCHODÓW 100 ROCZNICY WYZWOLENIA CHOROSZCZY TUTAJ