E-dowody w Choroszczy już od 4 marca

E-dowód to nowa postać dowodu osobistego. Będzie to wielofunkcyjny dokument z dodatkową warstwą elektroniczną. Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Urząd Miejski w Choroszczy wraz z 34 innymi magistratami w Polsce uczestniczył w testach wydawania e-dowodu. Wszystko działa tak jak powinno – zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Urząd Miejski w Choroszczy jest przygotowany do tej ważnej zmiany.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza tożsamość obywatela, jego obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic. Zewnętrznie także jest podobny do obecnego dokumentu tożsamości. Przy czym jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) jest numer CAN – numer ten jest również zapisany na rewersie, w postaci kodu kreskowego.

Absolutną nowością jest to, że nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi posiadacza dokumentu, które dotychczas znajdowały się w dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne – jest to dodatkowy atut dla osób podróżujących. Dzięki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń e-dowód jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej. 

Informacja o przerwach technicznych w dniach 27 lutego – 3 marca /kliknij tutaj/

Ponadto e-dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych: pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Będzie to możliwe dzięki temu, że w e-dowodzie każdej osoby będzie zamieszczany certyfikat potwierdzenia obecności. Dzięki temu, pacjenci posiadający nowy dokument, będą mieli możliwość użycia dowodu w przychodni, szpitalu czy rejestracji w placówce medycznej i nie będą musieli za każdym razem podawać swoich danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci czas rejestracji, a także wyeliminuje dotychczas występujące błędy. E-dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN.

E-dowód jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj zarówno o usługi świadczone przez administrację publiczną, jak również przez podmioty komercyjne. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem.  Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie e-dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: certyfikat uwierzytelnienia i identyfikacji oraz podpis osobisty.

E-dowód będzie wyposażony w podpis elektroniczny, zwany, na gruncie wprowadzanej regulacji, podpisem osobistym. Podpis elektroniczny będzie „aktywowany” przy e-dowodzie wówczas, jeśli przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wyrazimy na to zgodę. Użycie tego podpisu elektronicznego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek, jak podpis własnoręczny. Od tego momentu każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny)z kolei, podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten oraz posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

E-dowód będzie też środkiem identyfikacji elektronicznej, zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu e-dowodu. E-dowód zapewni również logowanie do portali internetowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. W przyszłości będzie możliwe zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl, ePUAP.

Co zrobić, aby wyrobić e-dowód? Wystarczy w tutejszym urzędzie złożyć stosowny wniosek. We wniosku zaś zdecydować (zaznaczyć) czy chcemy czy też nie, aby w e-dowodzie znalazł się nasz podpis osobisty.

Urząd Miejski w Choroszczy, podobnie jak wszystkie urzędy w kraju, jest gotowy do tego procesu – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Zresztą, uczestniczyliśmy w pilotażowym programie testowym związanym z wdrożeniem tego procesu. Wszystko jest gotowe. Czekamy na interesantów od 4 marca br. – zaprasza włodarz gminy Choroszcz.