Miłośnicy polszczyzny w SP w Złotorii

Już po raz trzeci w SP w Złotorii odbył się Tydzień Języka Polskiego. Szkolny konkurs o zaszczytny tytuł i statuetkę Miłośników Ojczyzny – Polszczyzny zorganizowany został z okazji Dnia Języka Ojczystego – święta przypadającego 21 lutego.

W tym roku uczniowie dużo uwagi poświęcili problemowi mowy nienawiści. Samorząd Uczniowski przygotował specjalny materiał pod hasłem: „Celuj dobrym słowem w mowę nienawiści” poświęcony uwrażliwieniu na mowę nienawiści i zagrożenie nietolerancją. Uczniowie wyjaśnili swoim koleżankom i kolegom, czym jest język nienawiści, jak go rozpoznać, do czego może on doprowadzić i jak mu zapobiegać. Po obejrzeniu krótkich filmów wszyscy zgromadzeni w holu szkolnym mogli przekonać się, że często nie widzimy niczego złego w słowach, które wypowiadamy. A każde działanie pozbawione życzliwości, akceptacji i szacunku może stać się niebezpieczne. Oby każdy z nas rozumiał, że odrzucenie nienawiści nie oznacza słabości – wręcz przeciwnie to wielka moc i niezniszczalność. Również zadania konkursowe dotyczyły  przeciwdziałania mowie nienawiści. Klasy starsze przygotowały plakaty, a uczniowie klas I-III – sukienkę balową Kopciuszka „utkaną” z dobrych słów.

W ramach TJP uczniowie „walczyli z bykami” – klasy młodsze wykonały plakat ortograficzny, a starsi uczniowie brali udział w „bieganym” dyktandzie. Ta forma sprawdzania umiejętności poprawnego pisania wywołała wiele śmiechu i pozytywnych emocji.

TJP to również świetna okazja do promocji czytelnictwa. W bibliotece zorganizowano „słodkie” wypożyczanie oraz happening słownikowy.

Jak co roku uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w wykonanie zadań konkursowych. Był to bardzo pracowity czas, ale wszyscy świetnie się bawili w duchu zdrowej rywalizacji i w napięciu oczekiwali na werdykt jury. W tym roku tytuł i statuetkę Miłośników Ojczyzny – Polszczyzny zdobyła klasa II-III. Gratulujemy!

SP w Złotorii