EdukacjaMiasto i Gmina

Światowy Dzień Wody w szkole w Choroszczy

Dnia 22 marca 2019 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy  Światowy Dzień Wody. Jest  to święto celebrowane corocznie na całym globie w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak duże zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Zgromadzenie  Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  już 27 lat temu dostrzegło problem. Aby zwrócić naszą uwagę i uwrażliwić na sytuację wody, kondycję gospodarki i społeczeństwa, ustanowiono Światowy Dzień Wody – od 1993roku obchodzimy go 22 marca.

Społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie wyszukali ciekawostki na temat  rzek, jezior, mórz, oceanów i poszerzali wiedzę na temat różnych aspektów wody. Na podstawie zdobytych wiadomości powstały plakaty promujące Światowy Dzień Wody wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki pod kierunkiem pani Luizy Wojdy. Zostały one wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

21 marca kilkudziesięciu uczniów wzięło udział w Konkursie wiedzy o wodzie, którego głównymi celami było: podniesienie świadomości młodzieży na temat roli wody w życiu każdego człowieka, promocja odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów, a także kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych. Quiz miał formę testu jednokrotnego wyboru.

Laureatami konkursu  w kategorii klas IV-VI zostali:

  1. Mateusz Sierota z klasy IV b
  2. Paweł  Żmójdzin z klasy V a
  3. Amelia Rząca i Mariusz Korpacz z  klasy V a

Wśród uczniów klas VII-VIII oraz klas III gimnazjum zwycięzcami zostali:

  1. Patrycja Chudzińska z klasy III b
  2. Filip Postlep z klasy VII b
  3. Marlena Krawczuk z klasy VII b

Natomiast 25 marca odbyła się lekcja otwarta pod hasłem „Woda jako prawo człowieka” przeprowadzona w klasie VI a przez panią Justynę Wysocką i panią Ewę Zalewską w oparciu o materiały Polskiej Akcji Humanitarnej. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z ideą „woda jest prawem człowieka” poprzez wskazanie znaczenia wody w życiu każdego człowieka na świecie, ukazanie ograniczonych zasobów wody na Ziemi, problemu z dostępem  do wody ludzi w różnych miejscach świata oraz konsekwencji braku dostępu do wody, która warunkuje zarówno przeżycie jak i godne życie.

Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia historii i idei Światowego Dnia Wody. Następnie nastąpiła chwila refleksji nad niekwestionowaną potrzebą dostępu do wody każdego człowieka na świecie. Uczniowie podawali swoje przemyślenia na temat „Woda jest mi potrzebna do …” .

W dalszej części zajęć młodzież zastanawiała się ile wody jest na Ziemi  oraz ile wody zużywamy do różnych czynności. Dużym zaskoczeniem dla uczestników warsztatów była informacja, że  Polak zużywa w ciągu doby przeciętnie około 160 litrów wody. Następnie te dane uczniowie porównywali z  ilością wody zużywanej przez  z mieszkańców innych  krajów między innymi: Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Włoch, Meksyku, Filipin, Chin, Kenii, Bangladeszu, Peru, Etiopii, Ruandy, Afganistanu. Po krótkiej dyskusji doszli do wniosku, że  różnice w ilości zużywaniu wody przez mieszkańców  państw wynikają z jej nierównomiernego rozmieszczenia na świecie. Występują przecież na naszym globie tereny, gdzie woda jest dostępna cały czas, w innych rejonach znajduje się głęboko pod ziemią, w jeszcze w innych występuje pod dostatkiem jedynie w porach deszczowych. Zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu i wiążące się z nimi katastrofy naturalne takie jak powodzie, susze również przyczyniają się do tego, że ludzie mają do dyspozycji ograniczoną ilość wody, a dostęp do niej wymaga wysiłku takiego jak na przykład kilkukilometrowe wędrówki po wodę. Konflikty zbrojne, konieczność płacenia za wodę znacznych kwot, brak pieniędzy na budowę infrastruktury wodnej takiej jak wodociągi, kanalizacje, studnie, odwodnienia itp. to kolejne przyczyny, które sprawiają,  że w wielu miejscach na świecie ludzie mają ograniczony dostęp do wody.

Następnie pracując w grupach, młodzież wcieliła się w członków rodzin mieszkających w Sudanie Południowym, Somalii oraz Afganistanie i na podstawie otrzymanych materiałów  przygotowała i przedstawiła  informacje, z jakimi problemami dotyczącymi wody i dostępu do niej muszą borykać się  ludzie tam mieszkający. Po prezentacji wyników prac  grupowych  pojawiła się wiadomość, że w miejscowościach, w których mieszkały rodziny wyschły studnie i trzeba chodzić do sąsiedniej miejscowości po wodę do codziennego użytku. Stało się to przyczyną rozegrania wyścigu z wiadrami po wodę. Uczestnicy i obserwatorzy wyścigu jednogłośnie stwierdzili, że wyprawa po wodę jest ciężkim zadaniem i zdecydowanie wolą chodzić do szkoły, uczyć się i odrabiać lekcje niż wyprawiać się i stać w wielogodzinnych  kolejkach po wodę i nosić ciężkie naczynia z jej zawartością, jak to muszą robić ich rówieśnicy w wielu miejscach na świecie.

W dalszej części zajęć młodzież zastanawiała się nad pytaniami: Czy wodę można czymkolwiek zastąpić? Czy od wody zależy życie każdej istoty ludzkiej na świecie? Czy każda osoba ma prawo do życia? Czy każdy człowiek ma prawo do godnego życia? W wyniku wspólnych przemyśleń i dyskusji uczestnicy warsztatów doszli do wniosku,  że woda warunkuje życie człowieka i nie da się jej niczym zastąpić. Jest potrzebna każdemu człowiekowi nie tylko do tego, by przeżyć, ale także by żyć godnie, to znaczy móc się umyć, ugotować, posprzątać czy wykonać wiele podstawowych czynności. Nie ma tu znaczenia płeć, wiek, kolor skóry, wyznawana religia, miejsce, w którym się mieszka – każda istota ludzka potrzebuje wody, by żyć. Wszyscy uczniowie zgodzili się z tym, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić i cenić, by nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie popłynie woda.

Prawo do życia jest prawem każdego człowieka. A ponieważ życie jest uzależnione od wody także wodę uznano za prawo człowieka. 28 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, w której ustanowiono dostęp do czystej wody i sanitariatów  prawem człowieka.

Tematyka i forma warsztatów bardzo spodobały się uczestnikom, którzy aktywnie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali wyznaczone zadania. Zajęcia  poszerzyły wiedzę uczniów na temat  wody, ale przede wszystkim  uświadomiły im,  jak wielką wagę należy przywiązywać do  oszczędzania jej zasobów.

W naszej szkole odbył się jeszcze konkurs plastyczny pod hasłem „Źródła zanieczyszczenia wody” i „Sposoby ochrony wody”, który skłonił uczniów do refleksji nad wpływem człowieka na środowisko naturalne. Powstały ciekawe prace, które zaprezentowały działania podejmowane przez ludzi, które zanieczyszczają i zatruwają wodę na naszej planecie. Uczestnicy konkursu  zaproponowali także sposoby ochrony wód, które każdy z nas może stosować na co dzień.  Autorzy najciekawszych prac w nagrodę udadzą się na wycieczkę do choroszczańskiej oczyszczalni ścieków, aby poznać zasady jej funkcjonowania.

Szereg działań podjętych w naszej szkole z okazji Światowego Dnia Wody uświadomił każdemu, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić,  szanować i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym nie popłynie ona z naszego kranu. Przecież jeśli jej zabraknie, zabraknie i nas.

Justyna Wysocka i Ewa Zalewska