Konsultacje społeczne w sprawie zniesienia podziału miasta Choroszcz na osiedla

Na podstawie Uchwały Nr V/37/2019 podjętej przez Radę Miejską w Choroszczy w dn. 22 lutego 2019 roku, Burmistrz Choroszczy zawiadamia mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w mieście Choroszcz w sprawie zniesienia podziału miasta na jednostki pomocnicze – osiedla.

Dlaczego radni miejscy w Choroszczy podjęli taką uchwałę? Tłumaczy Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński: Decyzję uzasadniano tym, że funkcja przewodniczącego osiedla, jak i rady osiedla, które są obecne w większych miastach, w przypadku gminy Choroszcz – gminy miejsko-wiejskiej, nie sprawdzają się. O ile bowiem sołtysi są przedstawicielami danych społeczności lokalnych na przykład w instytucjach takich jak urząd czy burmistrz, o tyle w mieście mieszkańcy mają łatwiejszy do nich dostęp – choćby ze względu na odległość – wyjaśnia burmistrz. Często też sami radni z danego okręgu w mieście reprezentują interesy i potrzeby mieszkańców. Z tego też powodu, rola przewodniczącego osiedla była dublowaniem prerogatyw i funkcji wypełnianych przez radnych, a także przez samych mieszkańców. Podobnie funkcje rady osiedli – kontynuuje burmistrz – ostatnie lata pokazały, że rady praktycznie nie działały, a funkcje partycypacji społecznej mieszkańcy realizują w bezpośrednich kontaktach z instytucjami gminy Choroszcz, a także poprzez Budżet Obywatelski. Stąd decyzja Rady Miejskiej w Choroszczy o skonsultowaniu z mieszkańcami zasadności istnienia osiedli w mieście Choroszcz.

Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców poprzez odpowiedź na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zniesieniem podziału miasta Choroszcz na jednostki pomocnicze – osiedla”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 15 kwietnia do 8 maja 2019 roku.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Choroszcz, którzy zamieszkują w nim z zamiarem stałego pobytu. Każdy z uprawnionych mieszkańców może złożyć jedną ankietę.

Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy deklaracji: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

Oddawać swój głos w konsultacjach społecznych można będzie za pomocą formularzy konsultacyjnych – kwestionariusze ankiety, dostępnych przy urnach, które wystawione będą w:

–> Urzędzie Miejskim w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, w godzinach pracy placówki czyli w pon. 7.30-18.00, zaś we wt.-pt. w godz. 7.30-15.30;
–> Szkole Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w godzinach pracy obu placówek, czyli w godz. 8.00-15.00;
–> Szkole Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26a, w godzinach pracy obu placówek, czyli w godz. 8.00-15.00;
–> Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy, w godzinach pracy placówki, czyli w pn.-pt. w godz. 8.00-21.00, w sob. w godz. 8.00-16.00.

Ankiety konsultacyjne dostępne będą również na portalu miejskim Urzędu: choroszcz.pl oraz na bip.choroszcz.pl

WAŻNE: Ankieta będzie nieważna jeśli:

– nie wpiszemy lub błędnie wpiszemy swoje dane osobowe;
– ankieta zostanie złożona przez osobę nieuprawnioną do udziału w konsultacjach;
– nie zaznaczymy żadnej odpowiedzi lub też zaznaczymy więcej niż jedną odpowiedź;
– jeśli złożymy więcej niż jedną ankietę.

Wynik konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu konsultacji.