Burmistrz Choroszczy uczestniczył w otwarciu biura Rzecznika MŚP w Białymstoku

Kolejne – czwarte w Polsce biuro regionalne Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostało otwarte 7 maja w Białymstoku. W tym sposób właściciele firm otrzymali wsparcie, z którego mogą skorzystać w sytuacjach, gdy łamane są ich prawa i zasady Konstytucji Biznesu. Zaproszenie na to wydarzenie przyjął także burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Oficjalne uroczyste otwarcie biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgromadziło szereg znamienitych postaci, na czele z wicepremierem RP Jarosławem Gowinem oraz władzami województwa. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Nowo otwarte biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców mieści się w Białymstoku przy ul. Ciepłej 1. Swoim zasięgiem obejmuje województwo podlaskie, a także warmińsko-mazurskie. Dyrektorem biura został Szczepan Barszczewski. Oprócz centrali w Warszawie, biuro w Białymstoku jest jednym z czterech oddziałów regionalnych (po Gdańsku, Poznaniu i Krakowie).

Przytoczmy prerogatywy rzecznika MŚP:

– stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
– występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
– działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu;
– występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne;
– informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
– występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników;
– wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego;
– informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski;
– bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
– zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

Dzięki powołaniu funkcji rzecznika MŚP oraz otwarcia biura rzecznika w Białymstoku, także podlascy przedsiębiorcy i właściciele firm zyskali mocne wsparcie reprezentanta i obrońcy ich praw.

UM