Dzień Unii Europejskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wspólnie z mieszkańcami Starego Kontynentu 9 maja celebrowali Dzień Europejski ciesząc się z pokoju i jedności w Europie. Ten dzień jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej i został ustanowiony w  rocznicę podpisanie „deklaracji Schumana”, która zaproponowała nową formę współpracy politycznej w Europie, aby nie dopuścić do wybuchu kolejnej wojny

W naszej szkole Dzień Europejski świętowaliśmy  na  wesoło poprzez wspólną zabawę w ramach gry edukacyjna pod hasłem ,,Zjednoczona Europa”. Głównym celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz kultury i tradycji państw wchodzących w jej skład  w  nawiązaniu do 15. rocznicy członkostwa Polski w tej organizacji.

W grze edukacyjnej wzięło udział dwanaście trzyosobowych drużyn reprezentujących klasy siódme i ósme szkoły podstawowej oraz klasy trzecie gimnazjum. Każdy zespół miał do  pokonania siedem stacji rozmieszczonych na auli szkolnej. Przy każdym stanowisku drużyny musiały wykonać określone  zadanie. Konkurencje polegały między innymi na  sprawdzeniu wiedzy uczniów na  temat potraw narodowych, języków urzędowych czy osiągnięć kultury i  sztuki państw unijnych. Każdy zespół musiał wykazać się także znajomością zabytków i symboli metropolii europejskich oraz umiejętnością namalowania flagi wskazanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Najtrudniejsza do pokonania dla naszej młodzieży okazała się konkurencja sprawdzająca znajomość kompetencji instytucji unijnych. Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Rada Unii Europejskie kryją jeszcze wiele tajemnic przed naszymi uczniami, które należy zgłębić, aby poszerzyć wiedzę na temat zadań i uprawnień tych unijnych organów.

Gra edukacyjna przebiegała w przyjaznej atmosferze, radosnego święta Zjednoczonej Europy. Poprzez dobrą zabawę i  pozytywną rywalizację uczestnicy pogłębili wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz  krajów członkowskich.

Laureatami gry edukacyjnej pod hasłem ,,Zjednoczona Europa” zostali:

I miejsce klasa III A – Katarzyna Markowska, Agata Roszkowska, Piotr Kosakowski;
II miejsce klasa III D – Milena Pawlukowiec, Julia Sołowiej, Jarosław Piętka;
III miejsce klasa III B – Patrycja Chudzińska, Dominika Jacejko, Kacper Kulesza.

Gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania w rywalizację. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gry europejskiej w przyszłym roku szkolnym.

Beata Gawryluk, Kamila Waszczuk, Ewa Zalewska