GUS od 1 czerwca przebada podlaskich rolników

Urząd Statystyczny w Białymstoku, realizując badania ankietowe statystyki publicznej, informuje o planowanych ankietowych badaniach gospodarstw rolnych realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie kolejne zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. GUS zachęca rolników do udziału w badaniach realizowanych przez statystykę publiczną, co zapewni kompletność danych do opracowania pełnych i rzetelnych informacji o stanie rolnictwa w województwie podlaskim.

Mat. org./UM