KulturaMiasto i GminaWydarzenia

Ogórkowa rewolucja kulturalna – wizyta Zaproś nas do siebie na Podlasiu.

Centrum Kultury w Choroszczy w maju gościło grupę szkoleniową programu „Zaproś nas do siebie”. To olbrzymie wyróżnienie dla instytucji, o której coraz głośniej jest w całej Polsce. Podczas trzydniowej wizyty pokazaliśmy gościom z całego kraju to bogactwo kulturowe Podlasia.

Uczestnicy programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie” rokrocznie odwiedzają modelowe domy kultury w całej Polsce. Od 8 do 10 maja 2019 roku grupa szkoleniowa przyjechała na Podlasie. Na wiosenne spotkanie zostało wybrane Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Grajewskie Centrum Kultury. Celem wizyty było zaprezentowanie działalności ośrodków, dobrych praktyk współpracy ze społecznością lokalną, istoty „fenomenu”. Koordynacja wizyty została powierzona choroszczańskiemu ośrodkowi i mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy kredytu zaufania, jakim obdarzyło nas Narodowe Centrum Kultury.

Trzydniową wizytę goście z całej Polski rozpoczęli w Choroszczy. Na początek została pokazana prezentacja o projektach i najważniejszych imprezach Centrum Kultury. Po niej zabraliśmy gości na wycieczkę po ośrodku. Pracownicy oprowadzili grupę po wielu pomieszczeniach. Pochwaliliśmy się m. in. studiem nagrań (zrealizowanym z Budżetu Obywatelskiego), salą filmowo – fotograficzną (dzięki Gminnemu Programowi Profilaktyki Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz), pracowniami plastyczną i muzyczną, aulą garderobą i bibliotekami – oddziałem dla dorosłych i dzieci. Opowiedzieliśmy o reorganizacji biura, która odbyła się po realizacji programu „Zaproś nas do siebie” w naszym ośrodku (w 2018 roku). Potem wyszliśmy w przestrzeń miasta Choroszcz. Gości oprowadziliśmy po terenach, gdzie działamy. Pokazaliśmy park przy pałacyku Jana Klemensa Branickiego, Kominowe Bajoro, świątynie i Rynek 11 Listopada, skąd przejechaliśmy do świetlicy w Konowałach – jednego z Terenowych Centrów Kultury. Tam odbył się warsztat dotyczący diagnozy potrzeb społeczności lokalnej. Nasi goście mieli za zadanie odkryć jak najwięcej potencjałów i pomysłów na kulturę we wsi Konowały, które zaowocowały np. inicjatywą święta chryzantemy! Dzięki rozmowom z mieszkańcami i oprowadzeniu Piotra Sokoła – sołtysa Konował, warsztat odniósł sukces.  Ostatnim punktem dnia była wycieczka do Kruszewa, gdzie spotkaliśmy się z liderami choroszczańskiej animacji kultury. Ewelina Ramotowska i Emilia Kosakowska (twórczynie projektu „Ucieczka z szuflady”), Eulalia Rutkowska (stowarzyszenie „Chcę Żyć”), Józef Waczyński (Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy) oraz gospodarz Grzegorz Krysiewicz (Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała) podczas kolacji zdradzili tajniki współpracy z ośrodkiem kultury.

Drugi dzień spędziliśmy w Grajewskim Centrum Kultury. Po drodze zatrzymaliśmy się w synagodze w Tykocinie. Tam zostaliśmy mile przyjęci przez Dariusza Szadę-Bożyszkowskiego, oprowadzeni po ekspozycjach i uraczeni wzruszającymi historiami. W Grajewie wstąpiliśmy do jedynego w Polsce Muzeum Mleka, gdzie czekała na nas przesympatyczna Krówka Matylda. Po zwiedzeniu przyszła pora na warsztaty wypalania w drewnie i zaznajomienie z historią Muzeum Mleka, o której opowiedział dyrektor ośrodka Tomasz Dudziński. Drugim punktem była Grajewska Izba Historyczna. W niej usłyszeliśmy o dobrych praktykach pozyskiwania i gromadzenia eksponatów. Niemałym elementem zaskoczenia było… ożycie jednego z nich – w trakcie opowieści z gabloty wyszedł żołnierz! Po południu przyszedł czas na rozmowę o „fenomenie”, czyli o czymś wyjątkowym tylko w naszej miejscowości. Z izby udaliśmy się spacerem do siedziby Grajewskiego Centrum Kultury. Po serdecznym przywitaniu zostaliśmy oprowadzeni po ośrodku i w jego okolicy, która stała się przestrzenią animacji kultury. Wzięliśmy udział w warsztatach ceramicznych, a naszym zadaniem było ozdobienie kubków tradycyjnymi dla Podlasia wzorami. Wieczór zakończyła kolacja przy akompaniamencie muzyka.

Ostatni dzień to wyjazd do Teatru Wierszalin w Supraślu na sztukę „Faust. Nowa historia”. Po pełnym emocji spektaklu odbyła się również emocjonalna rozmowa dotycząca kierunków rozwoju domów kultury. Ostatni punkt wizyty to Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Na uczestników czekały kolejne warsztaty opierające się o dziedzictwo Podlasia. Dopełniała je wystawa malarki mieszkającej w Choroszczy, Darii Ostrowskiej pt. „Szeptem”, do podziwiania której wprowadził nas zespół Dobryna. Dyrektor instytucji, Cezary Mielko zaprezentował działania ośrodka, po czym nastąpiło podsumowanie trzydniowej wizyty Zaproś nas do siebie. Każdy z uczestników wyjechał z upominkami zarówno z Grajewa, od Narodowego Centrum Kultury i Gminy Choroszcz.

Wizyta miała na celu zaprezentowanie naszych mocnych stron i tego, z czego jesteśmy dumni. Pokazaliśmy to, co zmieniło się u nas po zakończeniu ubiegłorocznej edycji programu oraz rzeczy będące nadal w procesie zmian. Udowodniliśmy, że do animacji kultury kluczowe są chęci, a nie pieniądze, choć one znacznie ją ułatwiają. Napawa dumą fakt, że zostaliśmy wybrani do prezentowania naszej instytucji na arenie ogólnopolskiej, ale wiemy, że bez pomocy Burmistrza Choroszczy nic byśmy nie zrobili. Dzięki niemu możemy działać i rozwijać się oraz stawać się wizytówką gminy. Wielokrotnie udziela nam wsparcia zarówno emocjonalnego jak i materialnego. Ufundował też prezenty dla naszych gości, za co z serca dziękujemy. Dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury, które zdecydowało się powierzyć nam organizację wizyty. Podziękowania kierujemy w stronę Grajewskiego Centrum Kultury – naszego najważniejszego partnera w „zaprosiowych bojach”, z którym stworzyliśmy ofertę wizyty na Podlasiu. Grajewska instytucja kultury, która jest również współorganizatorem szkolenia, w ubiegłym roku realizowała z nami program „Zaproś nas do siebie” i z roli beneficjenta programu staliśmy się ośrodkami, które mogły zaprezentować zmiany, jakie u nas zaszły. Dziękujemy panu Dariuszowi Szadzie-Bożyszkowskiemu i Muzeum w Tykocinie za wspaniałą opowieść i oprowadzenie po zabytku. Wizyta nie odbyłaby się bez uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, który włączył się w tworzenie wizyty – dziękujemy pracownikom i dyrekcji za chęć współpracy i pomoc. Dziękujemy też sołtysowi wsi Konowały Piotrowi Sokołowi oraz mieszkańcom za pomoc w przeprowadzeniu warsztatów w świetlicy.