Grand Prix INNOWACJE 2015 dla Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka zdobyła Grand Prix konkursu INNOWACJE 2015 Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji w Gdańsku.

Podczas jedenastej edycji targów TECHNICON-INNOWACJE 2015 (22-23 października 2015 r.) Politechnika Białostocka zaprezentowała manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych. To właśnie ten produkt został nagrodzony tytułem Grand Prix Innowacje 2015 przez Kapitułę Konkursu za oryginalność, nowatorstwo, użyteczność i skalę zastosowania.

Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji w Gdańsku to połączenie nauki i biznesu. Uczestniczą w nich instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy oraz szkoły wyższe i wynalazcy. Wyniki swoich prac przedstawiają doświadczone zespoły naukowo-badawcze, firmy i młodzi wynalazcy prezentujący świeże pomysły, innowacyjne rozwiązania i prototypy produktów. Przedsiębiorcy mają z kolei rzadką możliwość skorzystania z gotowych do wdrożenia opracowań i projektów, bezpośrednich konsultacji autorskich rozwiązań i dostosowywania ich do konkretnych potrzeb.

DSC09991

Na tegorocznych targach TECHNICON-INNOWACJE naszą uczelnię reprezentowali mgr Bogusław Hościło i dr inż. Grzegorz Rogowski – pracownicy Zakładu Technologii Maszyn i Materiałów na Wydziale Mechanicznym PB. Zespołem twórców nagrodzonego rozwiązania kieruje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy prof. Roman Kaczyński. Projekt został wykonany w partnerstwie z firmą AquaRD Sp. z o.o. Wynalazek został już zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych umożliwia zdalny dostęp np. do przetwornika ciśnienia wymagającego okresowej kalibracji lub wymiany, bez potrzeby prowadzenia prac ziemnych. Dzięki zaprezentowanemu rozwiązaniu serwisowanie odbywa się poprzez rurę inspekcyjną kończącą się w studzience usytuowanej np. na pasie zieleni. Urządzenie wyposażone jest w zestaw chwytaków dedykowanych do konkretnego typu przetwornika, mikrokamerę umożliwiającą obrazowanie miejsca pracy oraz dodatkową kamerę inspekcyjną o zasięgu 30 m. Modułowa budowa robota pozwala na łatwe modyfikowanie jego konstrukcji, wymianę części roboczej i zainstalowanie np. zestawu do oczyszczania rury technicznej lub usuwania wody. Manipulator zasilany jest z mobilnego źródła sprężonego powietrza. Urządzenie zostało już przetestowane na sieci wodociągowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

„Podczas targów prezentacja manipulatora wzbudzała zainteresowanie zwiedzających, wielu przedsiębiorców zadawało konkretne pytania o wdrożenie wynalazku i dostępność technologii. Już dziś możemy stwierdzić, że takie rozwiązanie ma spory potencjał i jest na nie popyt na rynku.” – powiedział mgr Bogusław Hościło.

Warto przypomnieć, że to kolejne wyróżnienie wynalazku z Politechniki Białostockiej na gdańskich targach TECHNICON-INNOWACJE. W 2013 r. w konkursie Innowacje uczelnia otrzymała wyróżnienie za miniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej autorstwa zespołu: prof. Roman Kaczyński, mgr Bogusław Hościło i mgr inż. Izabela Wilczewska.

DS/PB