KomunikatyKulturaMiasto i GminaSportWydarzenia

W Choroszczy powstanie strefa wypoczynku łącząca pokolenia

Przy ul. R. Traugutta w Choroszczy powstanie nowy teren bezpiecznej rekreacji i kontemplacji. Obejmie on istniejącą już strefę wypoczynku, która zostanie wyposażona w plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną – z myślą o młodzieży i dorosłych, w stoły do gry w szachy, stoły piknikowe, a istniejące w oddaleniu miejsce kontemplacji religijnej, zostanie gustownie odseparowane zielenią i odpowiednio zagospodarowane. W ten sposób w Choroszczy powstanie obszar prawdziwie łączący pokolenia.

Blisko 700 m2 przestrzeni przy ul. R. Traugutta w Choroszczy zostanie uporządkowane i wyraźnie podzielone na trzy obszary: plac zabaw będzie odseparowany od siłowni niskim płotem z furtką, całość tej części zyska bezpieczną nawierzchnię z trawy oraz gdzieniegdzie z piasku. Z kolei obecne miejsce z istniejącym krzyżem, zostanie oddzielone od reszty przestrzeni nasadzeniami z drzew, będzie wyposażone w ławki i utwardzone kostką. Całość zostanie uporządkowana i przygotowana do korzystania z niej przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku.

Wielopokoleniowa strefa bezpiecznego wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy zostanie ogrodzona na zewnątrz niskim ogrodzeniem z furtką, przy którym stanie stojak na rowery. Na całej działce staną także kosze na śmieci i ławki, aby wszyscy: dzieci, seniorzy, młodzież, dorośli i całe rodziny mogli korzystać z tej przestrzeni w sposób bezpieczny, komfortowy i spełniający ich potrzeby.

W Choroszczy taka strefa łącząca pokolenia to nowość – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Tym bardziej cieszę się, że możemy zaoferować naszym mieszańcom takie miejsce: bezpieczne oraz w sposób kompleksowy spełniające ich potrzeby – dodaje.

„Budowa wielopokoleniowej strefy wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy realizowana jest jako zadanie pt.: „Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ul. Traugutta w Choroszczy”, które uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Inwestycja będzie kosztować ponad 98 tys. zł, wsparcie MSiT to kwota 49,2 tys. zł.

W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na zadanie. Całość ma być sfinalizowana do końca 2019 roku.

UM