Sierpniowa wyprawa

Z inicjatywy Pani Ireny Sakowicz Szefowej Seniorów w naszej gminie w ostatnią sobotę sierpnia br. odbyła się autokarowa wycieczka szkoleniowo-turystyczna obwodnicą Choroszczy. Pierwszym przystankiem na tej trasie były okolice dawnej rezydencji Branickich. Refleksją historyczną na temat historii Choroszczy podzielił się Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Znany przewodnik, regionalista i krajoznawca Jan Adamski przybliżył wybrane, niezwykle interesujące fakty z dziejów naszego miasta. Następnym etapem tej wyprawy była miejscowość Żółtki, związana m.in. z powstaniem listopadowym i styczniowym, odzyskaniem niepodległości przez Polskę i walkami we wrześniu 1939 r. Józef Waczyński, Jan Adamski i Grzegorz Szczepański (mieszkaniec Żółtek) przedstawili bogate dzieje tej miejscowości. Przed Pomnikiem Ofiarom Faszyzmu w lesie nowosielskim oddaliśmy hołd tysiącom pomordowanym w latach 1941-1944, w tym pacjentom szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Dalszym etapem była miejscowość Dzikie, gdzie merytorycznym przewodnikiem był Adam Mikutowicz. Nie tylko w interesujący sposób przybliżył dzieje tej miejscowości ale również zaprosił podróżnych do swojej leśnej rezydencji. Integracyjne spotkanie, pełne merytorycznych propozycji na najbliższe miesiące było ostatnim przystankiem tej niecodziennej wycieczki. Była ona niezłą lekcją historii regionalnej, przybliżającą bogate dzieje Choroszczy i najbliższej okolicy. Uczestnicy tej wyprawy serdecznie dziękują Paniom Seniorkom z Ireną Sakowicz na czele za organizację tej letniej wyprawy, przewodnikom oraz Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu za nieodpłatne udostępnienie autokaru.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Fot: Tomasz Adamski