Zmiana organizacji ruchu w Kruszewie podczas Dnia Ogórka

8 września Podczas Dnia Ogórka w Kruszewie 8 września nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu w Kruszewie polegająca na utworzeniu drogi jednokierunkowej od skrzyżowania w środku wsi (przy remizie strażackiej) do skrzyżowania poza Kruszewem ulic Śliwno – Izbiszcze – Konowały.  Chcemy by to wspólne święto przebiegało jak najsprawniej, więc prosimy o zastosowanie się do zmienionej organizacji ruchu! 

M-GCKiS