KulturaMiasto i GminaWydarzenia

Wystawa plakatów Mieczysława Ciołko

W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy obchodzi  swoje 70-lecie działalności.  W związku z tym, 7 września odbędzie się uroczyste spotkanie połączone z kolejną edycją Narodowego Czytania oraz otwarcie wystawy dokumenty życia społecznego działań Biblioteki, autorstwa Mieczysława Ciołko.

Pan Mieczysław Ciołko od 26 lat jest pracownikiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Jego umiejętności, zaangażowanie, wspieranie inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych, organizacji seniorów i pełnienie roli nestora choroszczańskich animatorów kultury, sprawiają, że jest opoką choroszczańskiej kultury.

Dołączamy do szeregu wyróżnień i podziękowań, jakie Pan Mieczysław otrzymał przez lata swojej pracy, m.in. od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za życzliwość i zaangażowanie na rzecz bibliotekarstwa oraz kultury lokalnej.

Szczególnie serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Choroszczy, zwłaszcza za działania związane z jej promocją w środowisku lokalnym.

Otwarcie wystawy w galerii M-GCKiS nastąpi podczas obchodów 70 – lecia, w dniu 7 września 2019. Wystawę można oglądać do 19 września.

Narodowe Czytanie rozpocznie się o godzinie 11:00 na auli M-GCKiS w Choroszczy