Warsztaty z „Wyrwanymi z niewoli”

23 października młodzież choroszczańskiego gimnazjum i liceum uczestniczyła w programie profilaktyczno-artystyczno-ewangelizacyjnym pn. „Ku wolności”. Jest to autorski program białostockiej grupy „Wyrwani z niewoli”, którą tworzą Piotr Zalewski – student psychologii oraz Jacek Zajkowski – artysta, muzyk i hip-hopowiec.

Obaj prowadzący: Jacek i Piotrek w swoim życiu doświadczyli różnorodnych trudnych sytuacji. Podczas spotkania dzielili się z uczniami swoim doświadczeniem oraz świadectwem życia. Poprzez katolicką muzykę hip-hopową, próbowali dotrzeć do młodych ludzi ukazując im, że prawdziwą wartością jest życie bez uzależnień, bo to właśnie one zniewalają człowieka i pomniejszają jego wartość.

Warsztaty i spotkanie z „Wyrwanymi z niewoli” doskonale wpisuje się w realizację zadań postawionych w Szkolnym Programie Profilaktyki, dotykających tak ważnych kwestii jak promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek, uzależnień i przemocy. Prowadzący spotkanie angażowali uczniów do czynnego udziału w zajęciach, poprzez zapraszanie ich do udziału w scenkach tematycznych, do dyskusji, inspirowali i porywali uczniów do wspólnego śpiewania, reagowania na muzykę.

Warsztaty z „Wyrwanymi z niewoli” z pewnością uświadomiły uczniom, że każdy z nas ma wpływ na to, co robi. To, jak myślimy o sobie i co do siebie czujemy, wpływa na sposób, w jaki traktujemy własną osobę, a przez to i innych, w jaki sposób kształtujemy nasze relacje z otoczeniem. Jeżeli akceptujemy siebie, mamy właściwe poczucie własnej wartości i wiarę we własne siły, to dzięki temu tworzymy pewną ochronną barierę. Brak poczucia własnej wartości i często niewiara w sukces prowadzą do sięgania po niebezpieczne „zamienniki” (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol i inne), a te niechybnie prowadzą do autodestrukcji. Muzycy z grupy „Wyrwani z niewoli” pokazali, że dzięki własnej pracy nad sobą, konstruktywnego myślenia i wiary w siebie można zmienić swoje życie. Warto to zrobić.

W koncercie z „Wyrwanymi z niewoli” uczestniczyło 277 uczniów gimnazjum i liceum z Zespołu Szkół w Choroszczy. Koncert został zorganizowany przez nauczyciela religii ks. Marka Burnosa, zaś fotoreporterem wydarzenia był uczeń klasy 3d Mateusz Jacewicz.

Małgorzata Czulewicz