KomunikatyMiasto i Gmina

Nie wiesz jeszcze? „Start-Up Academy” jest dla Ciebie!

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zapraszają młodzież klas V-VIII do udziału w projekcie pn. „Start-Up Academy”. Projekt zakłada wzięcie udziału w bezpłatnych zajęciach. II edycja „Start-Up Academy” rusza od października 2029 roku. Rekrutacja trwa. Zapraszamy.

Tematyka i metody oraz techniki dydaktyczne zastosowane na zajęciach w ramach „Start-Up Academy” przyczynią się do rozbudzenia ciekawości uczniów, ich kreatywności oraz chęci pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia się. Prowadzący zajęcia to doświadczeni nauczyciele akademiccy, w większości ze stopniem naukowym dr i dr hab. w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, filozofia, jak również wykwalifikowani trenerzy oraz przedsiębiorcy.

Projekt przewiduje udział uczestników w 3 modułach edukacyjnych:

I moduł:  Myślę współpracuję, rozwiązuję;
II moduł: ABC Przedsiębiorczości;
III moduł: Mój własny Start-up – od pomysłu do wdrożenia.

Na koniec projektu zostanie zorganizowana Gala Start-upów, podczas której uczestnicy zaprezentują swoje pomysły na start-upy. Najbardziej innowacyjny pomysł zostanie nagrodzony.

Rekrutacja już trwa: aplikować do II edycji „Start-Up Academy” można jeszcze do 30.09.2019 r. do godz. 23.59.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta Zgłoszeniowa (wersja do wydruku)

Karta Zgłoszeniowa (wersja edytowalna)

Etapy rekrutacji:

  • etap I – uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie wypełniają Kartę zgłoszeniową i::

– przesyłają ją na adres mailowy: startupacademy2@uwb.edu.pl,

– przesyłają ją tradycyjną drogą pocztową na adres Biura Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
Pokój nr 221

– lub dostarczają bezpośrednio do Biura Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
Pokój nr 221

tel. 789 172 424,  666 722 977
email: startupacademy2@uwb.edu.pl

  • etap II – na podstawie złożonych Kart Zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie 1 dnia roboczego od daty zakończenia rekrutacji, uczniowie zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do Projektu i wezwani do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej (jeżeli przesłane zostały drogą elektroniczną).

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Więcej informacji na stronie: http://www.weiz.uwb.edu.pl/start-up-academy

Projekt „Start-Up Academy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, uczniów klas 5, 6, 7, 8 szkół z województwa podlaskiego.

Mat. org./UM