„Lekcje etnografii” w M-GCKiS – czyli jak zadziwić się światem

Od listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ruszają zupełnie nowe zajęcia dla młodzieży w wieku 15-18 lat. „Lekcje etnografii”, które będą odbywać się w formie spotkań, warsztatów, a dotyczyć będą szeroko pojętej etnografii i antropologii kulturowej.

Celem zajęć jest konfrontacja różnych idei i punktów widzenia, zaangażowanie i generowanie nowych idei u odbiorców, oswajanie młodych osób z różnorodnością, otwarcie na współczesne procesy kulturowe, zapoznanie z zagadnieniami etnografii i antropologii kulturowej, ukazywanie innych punktów widzenia, dyskusja nad stanem dzisiejszej kultury, rozwój krytycznego myślenia.

Etnografia, etnologia i antropologia kulturowa, umieszczone obok siebie, to określenia prawie synonimiczne, jednak każde z nich niesie nieco inne skojarzenia. Etnologia to dawna „nauka o ludach”: o społeczeństwach i kulturach, które kiedyś nazywano pierwotnymi, prymitywnymi albo egzotycznymi. W tle jest jeszcze etnografia, rozumiana jako badanie kultury ludowej, np. wiejskiej, a więc – tradycyjnej, niezepsutej cywilizacją. Dziś, gdy przybysze z grup traktowanych kiedyś jako egzotyczne chodzą po ulicach naszych miast, nie ośmielilibyśmy się nazwać ich „ludami prymitywnymi”. Jako badacze widzimy, że tak samo możemy patrzeć na nich i na nasze własne społeczeństwo. Tam i tutaj odnajdziemy podobne procesy i mechanizmy społeczno-kulturowe, tymi samymi metodami (właśnie etnograficznymi, czyli przez osobiste „pójście w teren”) możemy je badać. Antropologia kulturowa – nazwa upowszechniona w Polsce od stosunkowo niedawna – wyrasta z tych właśnie przesłanek. Nie dzielimy ludzi wedle poziomów rozwoju czy typów kultury, lecz z równą uwagą co obcym ludom przyglądamy się samym sobie: z podobnego dystansu, krytycznie i refleksyjnie.

Podczas spotkań będziemy mieli przestrzeń na dyskusję, rozmowę i dialog, a zawsze punktem wyjściowym do tego będą teksty przygotowane przez prowadzącą. Spróbujemy także swoich sił w badaniach w terenie. 

Pierwsze spotkanie 5 listopada.

Termin: wtorki, godz. 17:00 – 18:15

Miejsce: M-GCKiS w Choroszczy, sala plastyczna

Wstęp wolny! Zapraszamy!