Edukacja

Dziś MATURANEK, czyli Poranek Maturzysty

Ponad 1200 zgłoszeń wpłynęło na poniedziałkowy  (9 listopada) MATURANEK, czyli Poranek Maturzysty. Jest to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest przygotowanie uczniów klas maturalnych do wyzwań, które czekają ich w tym roku szkolnym. Wyzwaniem jest nie tylko egzamin maturalny, ale również podjęcie ważnej decyzji dotyczącej dalszej edukacji i wyboru zawodu.Pierwsze panele MATURANKA dotyczyć będą egzaminu maturalnego z takich przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, fizyka.  Wiedzą służyć będą eksperci z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łomży i Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Na koniec w określeniu swoich predyspozycji zawodowych i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej pomogą uczniom specjaliści z Biura Karier Politechniki Białostockiej.

Na MATURANEK zgłosili się uczniowie głównie z Białegostoku, ale także z Suwałk, Hajnówki, Augustowa, Zabłudowa i Czarnej Białostockiej.
Najwięcej chętnych zarejestrowało się na zajęcia związane z egzaminem maturalnym z matematyki ( „Modelowanie i rozumowanie na maturze z matematyki” oraz „Dowodzenie na podstawie”).

W programie wydarzenia także konsultacje z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wirtualny spacer po Wydziale Architektury przygotowany przez studentów z koła naukowego Cave.

MATURANEK, czyli poranek maturzysty
9 listopada, początek – godz. 09:00
Miejsce: budynek Wydziału InformatykiPolitechniki Białostockiej,
ul. Wiejska 45A, Białystok
Organizator: Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej

Współorganizatorzy:
–        Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
–        Biuro Karier Politechniki Białostockiej
–        Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
–    Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej „Cave”
Udział w MATURANKU jest bezpłatny. Patronat nad wydarzeniem objęli: Podlaski Kurator Oświaty i JM Rektor Politechniki Białostockiej.

DS/PB