„Bezpieczna droga do szkoły” w Szkole Podstawowej w Choroszczy

W naszej szkole cykliczne prowadzone są działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. We wrześniu, już po raz siódmy zorganizowana została akcja pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Każdego roku przypominamy uczniom jak bezpiecznie poruszać się po drogach. W ramach działań związanych z bezpieczeństwem odbyły się również warsztaty udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie „I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy” przeprowadził Pan Piotr Smalak. Szkolenie dzieci i młodzieży obejmowało poznanie wszystkich etapów pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wołanie o pomoc, wzywanie pomocy. Następnie uczniowie ćwiczyli treść wezwania i pozycję boczną bezpieczną (ustaloną). Uczniowie ćwiczyli wdechy ratownicze, uciski klatki piersiowej na fantomie.

Wielu naszych uczniów do szkoły dojeżdża na rowerach zwłaszcza w ciepłej porze roku. Nauczyciele zwracali uwagę, że należy zadbać o światła, aby być dobrze widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza po zmroku. Bardzo ważne jest sprawne oświetlenie, światełka i kamizelka odblaskowa. Głowę rowerzysty powinien ochraniać kask. Utrwalone zostały numery telefonów alarmowych niezbędne w razie zaistnienia niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia lub życia.

W świetlicy odbył się konkurs wiedzy „Bądź bezpieczny na drodze”. Konkurs miał na celu utrwalenie utrwalenie wiedzy z zakresu podstawowych zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wspólnie z nauczycielem świetlicy uczniowie opracowali kodeks bezpiecznego ucznia, przygotowali gazetkę informacyjną przypominającą zasady bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się i zabaw w pobliżu jezdni, zasad poruszania się rowerem.

Anna Kozłowska
Piotr Smalak
Alicja Gniedziejko