Pamiętamy o holocauście

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Choroszczy po raz kolejny biorą udział w międzynarodowym Projekcie „Krokus” współpracując w tym zakresie z Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie oraz Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holocauście. Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Przesłaniem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.

W realizację w naszej szkole Projektu „Krokus” pod hasłem „Pamiętamy o Holocauście” aktywnie zaangażowali się uczniowie klas ósmych. Młodzież na lekcjach historii została poinformowana o idei i celach programu oraz poznała okoliczności zagłady narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przesłało nam cebulki żółtych krokusów, które ósmoklasiści posadzili na skwerku przed szkołą 17 października 2019 roku. Krokusy sadzone są jesienią, aby wraz z końcem zimy rozwinęły się jako jedne z pierwszych kwiatów przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny.

Krokusy mają jednak przede wszystkim upamiętnić półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów nawiązuje także do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida na ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.

Z niecierpliwością będziemy obserwować rozwój roślin oraz czekać aż pojawią się kwiatki, symbol nadziei i odradzającego się życia. Kwitnące wiosną krokusy przypomną nam o naszych rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej. Rośliny uświadomią nam również, iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera. Należy dostrzegać piękno świata i wierzyć w lepszą przyszłość.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze udział w projekcji filmu pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej” oraz zajęciach na  temat Holocaustu i warsztatach antydyskryminacyjnych, kształtujących postawę szacunku i tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii.

Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły nie tylko doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką szacunku do drugiego człowieka  i wrażliwości na ludzką krzywdę.

Ewa Zalewska