Biało- czerwona od Premiera dla SP w Złotorii

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na której mieliśmy zaszczyt gościć Mieczysława Kazimierza Baszko – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Roberta Wardzińskiego – Burmistrza Choroszczy, Sebastiana Ptaszyńskiego -Radnego Powiatu Białostockiego, Ireneusza Jabłońskiego – Radnego Gminy Choroszcz,  Bogusława Samsela  – Proboszcza Parafii pw. Świętego Józefa w Złotorii oraz przedstawicieli gminy, Radę Rodziców i mieszkańców Złotorii.

Podczas uroczystości,  Poseł Mieczysław Baszko , w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, przekazał  na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii,  Moniki Prejzner,  biało-czerwoną flagę i list gratulacyjny. Dyrektor zapewniła, że flaga będzie wykorzystywana podczas najważniejszych uroczystości szkolnych:

– To ważna chwila…i wielki zaszczyt otrzymać flagę od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Będzie wywieszana z dumą podczas szkolnych uroczystości i traktowana z szacunkiem.

Spotkanie było okazją do podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły za ich zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i życzliwość. Burmistrz Choroszczy i Dyrektor szkoły wyróżnili niektórych nauczycieli wręczając  im nagrody. Życzenia   wszelkiej radości, pomyślności i nieustającej pasji w wykonywanej codziennie pracy złożyła w imieniu rodziców i dzieci Katarzyna Ostrowska – Przewodnicząca Rady Rodziców. Uroczystość uświetnił koncert muzyczny zespołu „Rytmy Czasu” pod kierunkiem Jerzego Tomzika oraz spektakl muzyczno –teatralny przygotowany przez uczniów naszej szkoły.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na wspólnym poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

SP w Złotorii