Szkoła pamięta

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolność oraz zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia z historii lokalnej i ogólnopolskiej w związku ze zbliżającymi się dniami, podczas których w szczególny sposób wspominamy zmarłych.

Uczniowie klasy VII b pod opieką nauczycielki historii pani Ewy Zalewskiej udali się 25 października na mogiłę powstańców z 1863 roku, w której spoczywają doczesne szczątki uczestników powstania styczniowego pochodzących z okolic Choroszczy: Ksawerego Markowskiego, Kazimierza Grzybko i cieśli Łotowskiego.

Uczniowie poznali przyczyny wybuchu i przebieg insurekcji z 1863 roku oraz okoliczności śmierci powstańców, których ciała złożono w grobie nad rzeką Horodnianką. Siódmoklasiści oczyścili nagrobek, a następnie zapalili znicze jako wyraz pamięci o osobach tam spoczywających.

Innym miejscem upamiętniającym dawnych mieszkańców Choroszczy jest cmentarz żydowski położony się przy ul. Tadeusza Kościuszki. Zachowało się tam kilkanaście płyt nagrobnych, tzw. macew, które są jednym z ostatnich reliktów po diasporze choroszczańskich Żydów. Właśnie tam, w ostatni piątek października, razem z wychowawczynią panią Dorotą Sadowską udali się uczniowie klasy VI d. Była to okazja, aby posłuchać o historii mieszkańców Choroszczy wyznania mojżeszowego oraz przyjrzeć się hebrajskim inskrypcjom. Ważne, że młodzież przyznała, iż kirkutowi, jako miejscu pochówku wielu ludzi, należy się szacunek.

Działania polegające na upamiętnieniu powstańców, żołnierzy, miejscowych działaczy oświatowych, duchownych oraz osób cywilnych poległych w czasie I i II wojny światowej są podejmowane w szkole od wielu lat. Tradycja troski o miejsca pamięci na trwałe zapisała się w świadomości społeczności szkolnej. Tegoroczna akcja ,,Szkoła pamięta” była kontynuacją tych działań.

Dorota Sadowska, Ewa Zalewska