Zmarł Profesor Andrzej Królikowski

KrolikowskibwZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 listopada 2015 roku zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski – znakomity naukowiec, wybitny znawca problemów inżynierii środowiska, wieloletni pracownik naszej Uczelni, w latach 1990-1996 Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości, życzliwości oraz skromności.

Rektor PB prof. Lech Dzienis: „Jest to strata dla polskiej inżynierii środowiska, jest to strata dla Politechniki Białostockiej – odszedł jeden z jej najlepszych pracowników. Dla mnie osobiście śmierć Profesora Królikowskiego jest szczególnie bolesna, przez ostatnich 40 lat był moim największym przyjacielem.”

Prof. Królikowski związany był z Politechniką Białostocką od 1983 roku – w tym roku po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,  podjął pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku docenta w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. W okresie tym rozwijał problematykę gospodarki wodno-ściekowej w obiektach leczniczych. Rezultatem prowadzonych badań była monografia poświęcona oczyszczaniu ścieków szpitalnych i sanatoryjnych, która w 1989 roku uzyskała nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej w dziedzinie nauki. Równolegle Profesor opracował i opatentował urządzenie do podczyszczania ścieków technologicznych, zanieczyszczonych częściami stałymi, tłuszczami i detergentami, wdrożone następnie w ponad 50 obiektach, głównie leczniczych. Kontynuował również badania nad awaryjnością i niezawodnością działania systemów zaopatrzenia w wodę.
W okresie od 1990 do 2008 roku Profesor kierował Katedrą Wodociągów i Kanalizacji. W roku 1991 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1990-1996 Profesor Królikowski pełnił funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W trakcie jego kadencji Wydział wzmocnił się kadrowo i zanotował znaczące sukcesy w dziedzinie badań naukowych. Poprzez skupienie wokół siebie grona wybijających się młodych pracowników nauki udało Mu się stworzyć zalążek szkoły naukowej ukierunkowanej na problematykę wodociągów i kanalizacji na terenach niezurbanizowanych. Przez 25 lat pracy w naszej Uczelni Profesor Królikowski wypromował 8 doktorów, zrecenzował 12 rozpraw doktorskich i 4 habilitacyjne pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Działalność publikacyjna Profesora  obejmuje ok. 180 publikacji , w tym 50 prac oryginalnych opublikowanych w renomowanych czasopismach oraz 5 pozycji książkowych i monografii. Przez cały okres pracy w Politechnice Białostockiej Profesor Andrzej Królikowski wspierał inicjatywy pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, inicjował tematy badawcze, ułatwiał kontakty z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a wieloma pozytywnymi działaniami umacniał pozycję Wydziału w środowisku naukowym w Polsce. Był serdecznym, a jednocześnie obiektywnym doradcą w rozwiązywaniu wielu problemów zawodowych.

W uznaniu jego zasług dla rozwoju uczelni, 20 października 2011 roku Politechnika Białostocka nadała Profesorowi Andrzejowi Królikowskiemu najwyższą godność akademicką tytuł Doktora Honoris Causa.

Profesor Królikowski pozostanie we wspomnieniach i wdzięcznej pamięci społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej.
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe:
14 listopada 2015 r. (sobota) o godz. 12:00 na cmentarzu w Skolimowie koło Konstancina (województwo mazowieckie).

Dorota Sawicka
Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej