Skuteczność Gminy Choroszcz znów potwierdzona!

Gmina Choroszcz od 2020 roku przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji drogowych na swoim terenie. Skuteczność działań samorządu po raz kolejny potwierdziła się: z rządowego programu –  Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) udało się pozyskać ponad 6 mln zł dotacji. Tak więc od 2020 roku czeka nas szereg prac modernizacyjnych na kolejnych lokalnych drogach. A to oznacza, że już niedługo mieszkańcom Gminy Chroszcz będzie żyło się lepiej.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 roku modernizowane będą następujące odcinki dróg gminnych:

* Ulica 3 Maja w Choroszczy, wraz z przebudową pobliskich ulic: Chabrowej, Konwaliowej oraz Rumiankowej. W traktach miejskich zostaną zmienione nawierzchnie, wykonane chodniki, zjazdy na posesje oraz dojścia do furtek. Stare przepusty zostaną wymienione na nowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, a tam, gdzie do tej pory występowały kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego, utrudnienia te zostaną zlikwidowane.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 4,2 mln zł. Uzyskane dofinansowanie z FDS to 2,4 mln zł; pozostałą kwotę – ponad 1,8 mln zł z własnych środków sfinansuje Gmina Choroszcz.

* Ulica Zastawie II w Choroszczy zostanie rozbudowana i przebudowana w zakresie infrastruktury technicznej: zyska nową nawierzchnię, chodniki oraz pobocza, zostaną wykonane nowe zjazdy na posesje, a stare zostaną przebudowane. Dodatkowo, w ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik wraz z przejściem dla pieszych przez Szosę Kruszewską. Powstanie także cała niewidoczna, ale konieczna infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa (wraz z wylotami do rowów melioracyjnych), sanitarna i wodociągowa. Ulica zostanie uporządkowana i wyposażona elementy stałej organizacji ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączny koszt inwestycji to ponad 6,3 mln zł, z czego udzielone dofinasowanie z FDS opiewa na kwotę ponad 2,6 mln zł, zaś Gmina Choroszcz dołoży do inwestycji ponad 3,7 mln zł z własnego budżetu.

* Ulica Zagórna w Klepaczach – podobnie jak inne odcinki drogowe – zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej prowadzonej do skrzyżowania z ulicą Prostą; powstaną zjazdy i dojścia do posesji mieszkańców, ulica zostanie wyposażona w kanalizację deszczową.

Koszt inwestycji w Klepaczach to ponad 790 tys. zł, uzyskane dofinansowanie to ponad 410 tys. zł, wkład własny Gminy Choroszcz to ponad 370 tys. zł.

* Ulica K.K. Baczyńskiego w Choroszczy zyska poprzez generalne uporządkowanie terenu: nową nawierzchnię, chodniki dla pieszych, zjazdy na posesje oraz w pełni uzbrojoną infrastrukturę podziemną (sanitarną, wodociągową i deszczową).

Wartość tej inwestycji wyniesie blisko 600 tys. zł, uzyskane dofinansowanie to ponad 250 tys. zł, zaś wkład własny Gminy Choroszcz to ponad 340 tys. zł.

Cieszę się, że w kolejnym roku naszej pracy na rzecz mieszkańców już od stycznia 2020 roku możemy zaoferować realne działania dotyczące przebudowy kolejnych dróg gminnych – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Do Funduszu Dróg Samorządowych złożyliśmy szereg wniosków obejmujących drogi gminne w na całym naszym terenie – przyznaje włodarz Gminy Choroszcz. Konkurs i uzyskana dotacja pokazały, że nasze starania są skuteczne i w kolejnym roku na lepszy komfort korzystania z dróg w naszej Gminie będziemy mogli przeznaczyć ponad 11 mln zł – dodaje Burmistrz Wardziński.