Obowiązek zimowego utrzymania dróg w Gminie Choroszcz – od 2020 roku rozdzielony

Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz, że od 2020 roku zmieniają się zasady zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Choroszcz. W sezonie zimowym – w okresie szczególnie newralgicznym z punktu widzenia użytkowników, za drogi na terenie gminy Choroszcz będzie odpowiadać każdy zarządca drogi osobno: Powiat Białostocki – za drogi powiatowe, a Gmina Choroszcz , jak dotąd – za ulice i drogi gminne. Poniżej przedstawiamy wykazy dróg i ulic należących do obu instytucji zarządzających.

DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ, PRZEZNACZONE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA – W ZAKRESIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO:

1. DP1380B – od drogi S8 – Złotoria – do gr. gm. Choroszcz
2. DP1390B – od m. Choroszcz – Dzikie – do gr. m. Choroszcz
3. DP1535B – od gr. m. Białystok – Szosa Kruszewska – do Zerwanego most na Narwi
4. DP 1536B – od Szosy Kruszewskiej – do Kruszewa
5. DP1537B – od Szosy Kruszewskiej – Konowały – do Izbiszcz
6. DP1538B – od gr. m. Choroszcz – do Szosy Kruszewskiej
7. DP1539B – od gr. m. Choroszcz – Zaczerlany – do gr. gm. Choroszcz
8. DP1541B – od Zaczerlan – do Gajownik-Kolonii
9. DP1542B – droga przez Gajowniki
10. DP1543B – od gr. m. Choroszcz – Czaplino – do gr. gm. Choroszcz
11. DP1544B – od drogi Choroszcz-Czaplino – do Kolonii-Czaplino
12. DP1547B – od Czaplina – Mińce – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Trypucie)
13. DP1548B – od Barszczewa – do Ogrodnik
14. DP 1549B – od szosy Kruszewskiej – Oliszki – Klepacze – Turczyn – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Horodniany)  
15. DP1550B – od gr. gm. Choroszcz (od strony Niewodnicy Kościelnej) – Klepacze – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Białystok)
16. DP1551B – od drogi S8 – Porosły – do Szosy Kruszewskiej
17. DP1552B – od m. Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – do Szosy Kruszewskiej
18. DP1538B – od Szosy Kruszewskiej – do Kościuk

ULICE W MIEŚCIE CHOROSZCZ, BĘDĄCE DROGAMI POWIATOWYMI PRZEZNACZONE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA – W ZAKRESIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO:

1. DP1552B – ul. Al. Niepodległości,
2. DP1539B – ul. Zaczerlańska
3. DP1543B – ul. Zastawie I
4. DP1552B – ul. Piaskowa
5. ul. Niewodnicka w Klepaczach
6. DP2287B – ul. A. Mickiewicza (odcinek od S8 do ul. K.K. Baczyńskiego)
7. DP1538B – ul. Kościukowska

DROGI GMINNE PRZEZNACZONE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA – W ZAKRESIE GMINY CHOROSZCZ:

1. od drogi powiatowej Nr 1380B (Złotoria – Tykocin) do wsi Złotoria Podlesie
2. droga Nr 105481B: Babino – Sawino
3. droga Nr 105256B: Babino – droga S8
4. droga Nr 106255B: Dzikie – Żółtki – droga S8
5. droga Nr 106266B: Krupniki – Klepacze
6. droga Nr 106265B: Barszczewo – Gajowniki – droga powiatowa)
7. droga Nr 106254B: Łyski
8. droga Nr 106264B: Kościuki – Zaczerlany
9. droga Nr 106262B: Konowały – Śliwno
10. droga Nr 106263B: Kruszewo – Izbiszcze
11. od drogi serwisowej S8 do drogi Nr 106255 w Żółtkach (dawny przebieg S8)
12. droga Nr 106253B: Choroszcz – Jeroniki – Łyski
13. droga Nr 106251B: Choroszcz – Sienkiewicze
14. droga Nr 106271B: ulice we wsi Porosły
15. droga Choroszcz – Barszczewo (odcinek od drogi powiatowej Nr 1535B)
16. drogi na terenie sołectwa Kolonia Porosły
17. droga Nr 106270B: Starosielce – Oliszki – Ogrodniki – Czaplino
18. droga Nr 106268B: Gajowniki – Czaplino
19. droga Nr 106261B: Konowały – Rogowo Kolonia – droga powiatowa
20. droga Konowały – Izbiszcze
21. droga Izbiszcze – Śliwno
22. droga Nr 106260B: Pańki – droga powiatowa
23. droga Nr 106267B: Rogowo – Konowały
24. droga Nr 106259B: Rogowo – droga powiatowa
25. droga Nr 106272B: Rogowo Majątek – droga powiatowa
26. droga Nr 106258B: Rogówek – droga powiatowa
27. droga Nr 106257B: Ruszczany

ULICE W MIEŚCIE CHOROSZCZ, PRZEZNACZONE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA – W ZAKRESIE GMINY CHOROSZCZ:

1. ul. H. Sienkiewicza
2. ul. Powstania Styczniowego
3. ul. J.K. Branickiego
4. ul. Rynek 11 Listopada
5. ul. A. Mickiewicza
6. ul. Dominikańska
7. ul. Lipowa
8. ul. Słoneczna
9. ul. J. Słowackiego
10. ul. Akacjowa
11. ul. Białostocka
12. ul. T. Kościuszki
13. ul. J. Piłsudskiego
14. ul. ks. F. Pieściuka
15. ul. Żółtkowska (do S8)
16. u. Powstania Styczniowego (osiedle)
17. ul. Szpitalna
18. ul. J.K. Branickiego (do oczyszczalni ścieków)
19. ul. Ogrodowa
20. ul. Szkolna
21. ul. Zamkowa
22. ulice: Brzozowa, Świerkowa, Klonowa
23. ul. T. Kościuszki
24. ulice na osiedlu im. Jana Pawła II
25. ul. Zastawie II (droga do Markowszczyzny)
26. ul. Zastawie III
27. ul. M. Paca


W związku z wprowadzeniem nowych zasad, informujemy mieszkańców, że w spawach dróg gminnych należy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Choroszczy, tel.: 85 713 22 00, zaś w sprawach dróg powiatowych – z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku, tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49.