EdukacjaKomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do I klas SP w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że w gminie Choroszcz niebawem rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych znajdujących się na trenie gminy Choroszcz.

Warunki i zasadny rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Burmistrza Choroszczy nr 111/2020 z dnia 22 stycznia 2020.

Poniżej przedstawiamy ważne terminy związane z tym procesem:

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka od 03.02.2020 r. do 14.02.2020 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17.02.2020 r. do 28.02.2020 r. od 14.04.2020 r. do 21.04.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe od 02.03.2020 r. do 12.03.2020 r. od 22.04.2020 r. do 24.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13.03.2020 r. 27.04.2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia od 16.03.2020 r. do 20.03.2020 r. od 28.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23.03.2020 r. 04.05.2020 r.
Zawarcie z dyrektorem umowy na świadczenia w wyznaczonych przez placówkę godzinach od 24.03.2020 r. do 27.03.2020 r. od 05.05.2020 r. do 08.05.2020 r.