KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Program Aktywni Obywatele – spotkanie informacyjne w Białymstoku

Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku zaprasza 18 lutego 2020 roku na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Na zgłoszenia CAS czeka do 12 lutego.

O dotacje z nowego programu dla organizacji społecznych mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach:

  1. aktywność obywatelska,
  2. prawa człowieka i równe traktowanie
  3. wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

Budżet Funduszu wynosi 30 mln euro. Konkurs dotacyjny rusza na początku lutego 2020 roku.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia programu, zasady pierwszego konkursu dotacyjnego, a także wyzwania związane z obszarami wspieranymi przez Fundusz oraz inspirujące przykłady działań. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.

W spotkaniu mogą wziąć udział większe i mniejsze organizacje (z minimum rocznym stażem działania), zarówno z Białostocczyzny, jak i sąsiednich województw.

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 lutego 2020 poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: aktywniobywatele.org.pl.

Organizatorami spotkania są: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Fundacją Batorego i białostockim Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.  

W sprawach organizacyjnych dotyczących spotkania, prosimy o kontakt z Agnieszką Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, tel. 85 675 21 58.

W sprawach dotyczących założeń spotkania i samego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, prosimy o kontakt z Marią Jagaciak: mjagaciak@stocznia.org.pl, tel. 22 100 55 94.

Więcej informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: www.aktywniobywatele.org.pl.

Mat. org./UM