Choroszcz z dofinansowaniem na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński w czwartek 30 stycznia z rąk Zarządu Województwa Podlaskiego odebrał czek na kwotę blisko 550 tys. zł, dofinansowującą rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, którą Gmina Choroszcz planuje zrealizować na swoim terenie jeszcze w 2020 roku.

Gmina Choroszcz znalazła się pośród piętnastu gmin-beneficjentów, które otrzymały dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wspieranego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Gmina Choroszcz pozyskaną półmilionową dotację przeznaczy na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Porosły i Łyski”; do całości kosztów realizacji inwestycji, które wynoszą blisko 3,2 mln zł, ponad 2,6 mln zł Gmina sfinansuje z własnego budżetu.

Pozyskane środki to kolejny krok ku unowocześnianiu naszej gminy – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Od początku naszych działań przyjęliśmy strategię, aby korzystać ze wszelkiego możliwego wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych poprawiających komfort życia naszych mieszkańców – przyznaje Burmistrz. Czy są to więc dofinansowania na drogi, czy na rewitalizację zdegradowanych i niezagospodarowanych obszarów, czy na sieć wodno-kanalizacyjną – jak w tym przypadku, nie marnujemy okazji: składamy wnioski, bierzemy udział w konkursach i skutecznie uzyskujemy wsparcie dla naszych realizacji – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w Porosłach i Łyskach powstanie jeszcze w 2020 roku.