Słowo o Polsce – konkurs recytatorski

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w  Choroszczy oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie recytatorskim „Słowo o Polsce. X EDYCJA JUBILEUSZOWA”

To już dziesiąta edycja konkursu recytatorskiego. Prezentacja utworów przed Jury  odbędzie się 23.04.2020r. w auli Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Tematem są wiersze o tematyce patriotycznej polskich poetek i poetów. Dopuszcza też prezentację własnego wiersza.
Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć kserokopię lub wydruk recytowanego utworu.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkałe na terenie gminy Choroszcz.

Osoby uczestniczące są podzielone są na 3 grupy wiekowe:

– klasy I – III szkół podstawowych;
– klasy IV – VI szkół podstawowych;
– klasy VII-VIII szkół podstawowych;

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz lub dostarczyć osobiście do Biblioteki w terminie do 20.04.2014 r. (włącznie).

Szczegółowe informacje:
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy

tel: 85 710 23 93 e-mail: biblioteka@choroszcz.pl, w temacie prosimy wpisać: „SŁOWO O POLSCE”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia