Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W środę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w choroszczańskim kościele odbędą się o godz. 7:00, 9:30 i 18:00.

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w środę zawierzamy nasza parafię Niepokolanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Ponieważ z przyczyn obiektywnych nieliczni mogą przybyć do kościoła, dlatego można to uczynić w domu. 

Zachęcamy, by tego dnia po wspólnej modlitwie różańcowej w godzinie Apelu Jasnogórskiego poszczególne rodziny lub osoby samotne odczytały ten akt przed obrazem Matki Bożej w swoich domach. 

Zawierzmy siebie i swoich bliskich Niepokalanej, która została nam dana jako pomoc i obrona. Na koniec odmówmy wspólnie modlitwę “Pod Twoją Obronę”. 

Zapewniam o modlitwie, 
Ks. proboszcz Leszek Struk