Konkurs plastyczny INNA CHOINKA

Pracownia Sztuk Wizualnych
przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
zaprasza do udziału

w KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Inna Choinka”

organizowanym przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest segregacja śmieci, ale przede wszystkim ich przetwarzanie zgodne z ideą Upcyklingu – przekształcanie niepotrzebnych i nieużywanych przedmiotów i materiałów w coś wartościowego i funkcjonalnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne, każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę. Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych tj; papier, plastik, szkło, metal, a także z niepotrzebnych przedmiotów lub ich fragmentów.

Prace powinny być opatrzone metryczką z następującymi danymi:

– imię i nazwisko, wiek autora

– klasa, nazwa szkoły czy placówki, adres, telefon, e-mail

– imię i nazwisko opiekuna

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora

INFORMACJE OGÓLNE

Prace należy dostarczyć na adres Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, z dopiskiem „Uroda śmiecia”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 5 grudnia 2015r. Organizator powoła Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 7- 11 lat, 12-15 lat, 16 i powyżej. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe na łączną sumę 2.700 zł. Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku (Spodki) ul. Św. Rocha 14, podczas podsumowania projektu „Znów piękne i użyteczne”. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji danych osobowych osób biorących udział w konkursie (imię, nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły). Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym. Podczas uroczystości będzie można zobaczyć wystawę nadesłanych prac, prezentację z przebiegu projektu „Znów piękne i użyteczne” oraz uczestniczyć w zabawach animacyjnych z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.woak.bialystok.pl lub pod numerem telefonu WOAK: 85 740 37 15 /16/
Koordynatorzy: Dział Sztuk Plastycznych
Krystyna Kunicka, Lila Wyszkowska

info WOAK/MTCH

logo_woaklogo fejsochrona