Almanach miejscowej muzyki: Narwianki

Folklorystyczny zespół śpiewaczy NARWIANKI z Kruszewa w gminie Choroszcz koło Białegostoku powstał w 1985 roku spontanicznie i niejako przypadkiem. Gospodynie z Kruszewa, przygotowując tradycyjny program artystyczny na uroczystości dożynkowe w Klepaczach, postanowiły nałożyć na siebie podobne chusty i… tak doszło do debiutanckiego koncertu. Józef Waczyński – ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Choroszczy – zadbał o to, aby pierwszy występ nie był jednocześnie ostatnim. Panie otrzymały pieniądze na stroje, zaczęły zapisywać piosenki zasłyszane od rodziców i dziadków, układać własny repertuar, a rok później – już jako NARWIANKI wystąpiły na dożynkach w Rogówku i …Częstochowie!

Przez pierwsze 15 lat istnienia zespołu rolę kierownika pełniła Genowefa Sokół, której obowiązki w 2000 roku przejęła Alina Trypuz, będąca także autorką słów piosenek wykonywanych przez NARWIANKI. Zespół uczestniczył w dziesiątkach imprez, przeglądów i uroczystości, koncertował także w Wilnie. W swoim repertuarze ma tradycyjne piosenki i pieśni okolicznościowe, obrzędowe, religijne. Działa pod opieką Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy. 

(tem)
Gazeta w Choroszczy, nr 90/2005