EdukacjaMiasto i Gmina

SP w Choroszczy z certyfikatem „Zaczytana szkoła”

Z wielką satysfakcją  informujemy, iż  Szkoła Podstawowa w Choroszczy jest w gronie nielicznych szkół w Polsce, które otrzymały honorowy tytuł i certyfikat  „Zaczytana szkoła”.

Na ten sukces wspólnie pracowali uczniowie, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego oraz Dyrekcja Szkoły.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie się w realizację zadań konkursowych.

We wrześniu 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Z
ACZYTANA SZKOŁA” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Konkurs trwał od 15 września  2019 r. do 15 lutego 2020 r.

Oto zadania, które zostały zrealizowane, aby móc otrzymać certyfikat:

1.Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.
W dniu 18 listopada 2019r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w konkursie „Mistrzowie czytelnictwa”.

2.Przeprowadzenie debaty wśród uczniów „Książka naszym przyjacielem”.
16 stycznia 2020 r. w bibliotece szkolnej odbyła się debata o książce i czytaniu „Nasze ulubione książki”.

3.Zorganizowanie innowacyjnej imprezy szkolnej, której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
5 listopada 2019r. został zorganizowany Dzień Postaci z Bajek dla klas 0 – 3, głównym gościem tej uroczystości był aktor i śpiewak operowy pan Maciej Nerkowski  z Opery i Filharmonii Białostockiej.

  1. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.
    Uczniowie z klas szóstych i piątych pisali w ramach konkursu „Moje zakończenie książki”.

5.Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”.
Konkurs odbył się w klasach 0-3. Wpłynęło 45 prac.

6.Zorganizowanie przez bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.
„Dzień Głośnego Czytania” odbył się 30 września 2019r.w klasach 0 – 3, który rozpoczęła pani Dyrektor Ewa Zawistowska prezentując dzieciom wiersze J.L.Kerna.

7.Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza.

W październiku i listopadzie 2019r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wycieczka do księgarni, biblioteki „Książnica Podlaska”, drukarni oraz spotkali się z pisarką panią Celiną Zubrycką, autorką książki „ Księżniczka na złotym wózku”.

8.Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa.

Uczniowie we wrześniu brali udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej  prowadzonej przez fundację im. Zbigniewa Herberta „ Podaruj wiersz”.

 

Koordynatorzy-nauczyciele bibliotekarze:
Marzanna Szumkowska, Walentyna Litwin